آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 380
27.04.1397 | خبرنامه
امروز مقامات ریاست فوائد عامه ولایت سمنگان به نمایندگی ازین وزارت در ولایت سمنگان و همکاری های افغان-جرمن قرارداد توسعه زیربناهای مهم ترافیکی را امضاء نمودند. از شهر ایبک مرکز ولایت الی قریه دره ی ژوندون یک سرک به طول سه کیلومتر بشکل اسفالت اعمار میشود. همچنان یک سرک چغل به طول 800 متر قریه ژوندون را به شاهراه کابل-مزارشریف وصل خواهد کرد. بیش از 22000 شهروند از اتصال این شبکه سرک ها مستفید خواهند شد. این پروژه به هزینه مجموعی 90 میلیون افغانی از طرف صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی همکاری های افغان جرمن تمویل گردیده است.
24.04.1397 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان- 24 سرطان 1397 – دیروز همکاری های افغان-جرمن شش باب مکتب جدیدالتاسیس را به ریاست معارف ولایت بدخشان تحویل داد. این مکاتب در ولسوالی های ارگو، درایم، تگاب، تشکان و شهربزرگ موقعیت دارند. در مجموع به تعداد 4000 شاگرد ذکور و اناث از محیط تعلیمی پیشرفته مستفید خواهند شد. همکاری های افغان-جرمن ریاست معارف ولایتی را در کار اعمار مکاتب حمایت نمود که هزینه ساخت آنها 134 میلیون افغانی بوده که از طرف بانک انکشاف آلمان فدرال پرداخته شده است.
22.04.1397 | خبرنامه
دیروز نمایندگان مقام ولایت ، روسای ادارات و اعضای جامعه ی مدنی بدخشان در مراسم تهداب گذاری یک دفتر جدید حقوق در ولسوالی شهداء شرکت کردند. ریاست عدلیه زمین اعمار ساختمان را فراهم نموده و نیز از روند کار ساختمانی آن نظارت میکند. پروگرام حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) همکاری افغان-جرمن این پروژه را که در حدود 50000 شهروند این ولسوالی از خدمات آن مستفید خواهد شد با هزینه 4.4 ملیون افغانی تمویل نموده است.
08.04.1397 | خبرنامه
همکاری افغان-آلمان یک مرکز تربیه معلم را به ریاست معارف ولایت کندز سپرد. این مرکز ظرفیت حدود 1000 شاگرد در دشت ارچی را دارد. هر سال در حدود 100 معلم ذکور و اناث ازین مرکز فارغ خواهند شد. کار ساختمان این مرکز که 43 ملیون افغانی هزینه برداشت توسط برنامه ثبات شمال افغانستان (SPNA) تمویل گردید. ریاست معارف از تطبیق پروژه نظارت نمود و در آینده مرکز تربیه معلم را اداره خواهد کرد.
08.04.1397 | خبرنامه
هفدهمین نشست رسانه ای این هفته در بلخ تدویر یافت. چهار کارشناس و بیش از 50 خبرنگار در مورد نقش مطبوعات در ترویج انکشاف زراعتی در افغانستان تبادل نظر نمودند. این برنامه توسط همکاری افغان- آلمان تمویل و توسط میدیوتیک افغانستان اجراء گردید.
07.04.1397 | خبرنامه
چاریکار، پروان 7 سرطان1397 – دیروز به تعداد 20 تن از کارکنان زن و مرد ریاست معادن و پطرولیم ولایت پروان ورکشاپ سه روزه تحت عنوان نقش جندر در سکتور معادن را به اتمام رسانیدند. نمایندگان ریاست امور زنان و دفتر والی نیز درین برنامه حضور به هم رسانیده بودند. این برنامه توسط برنامه تقویت حکومتداری خوب برای استخراج معادن همکاری های افغان-جرمن تمویل و به همکاری وزارت معادن و پطرولیم اجراء گردید.
07.04.1397 | خبرنامه
آقای محمد اسماعیل رحیمی معین پالیسی و امور تخنیکی وزارت اقتصاد دیروز دیتابیس نظارت و راپوردهی را به مقامات ولایات کندهار، هلمند، زابل و ارزگان معرفی نمود. در دوره دو روزه آموزشی در حدود 15 تن از کارمندان دولتی استفاده از دیتابیس را معلومات پروژه های انکشافی و نحوه نظارت از پیشرفت آنها در آن درج است آموختند. دیتابیس انکشافی وزارت اقتصاد توسط همکاری های افغان-جرمن تمویل گردیده است.
04.04.1397 | خبرنامه
کابل، 4 سرطان 1397- همکاری افغان-آلمان و لیسه امانی کابل شام دیروز در مراسم افتتاح میدان جدید فوتبال اشتراک نمودند. این محل جدید ورزشی برای تمام 35000 شاگرد لیسه امانی قابل دسترس می باشد. پروژه تقویت مکتب های مورد حمایت آلمان (SGS) همکاری افغان-آلمان از اعمار میدان فوتبال پشتیبانی مالی نموده و در بهبود کیفیت تعلیم لیسه امانی بشکل دوامدار کوشیده است.
10.03.1397 | خبرنامه
ولسوالی خُلم، بلخ، ۱۰ جوزا سال ۱۳۹۷ – دیروز جلالتمئاب رئیس جمهور اشرف غنی یک زیربنای جدید برق را در ولایت بلخ افتتاح نمود. سبستیشن جدید در ولسوالی خُلم به تقریباً ۷۷ هزار تن اهالی این ولسوالی، مناطق همجوار و شهر پیرنخچیر انرژی برق تهیه خواهد کرد. علاوه برآن، یک شبکهٔ جدید توزیع برق در ولسوالی مارمول به ۱۳۲۰ خانوار در این منطقه انرژی برق را عرضه خواهد کرد. در مجموع حدود ۹۰ هزار شهروند از زیربنای جدید مستفید خواهند شد. وزارت انرژی و آب افغانستان مسؤلیت تطبیق هردو پروژه را به عهده داشت. ادارهٔ همکاری افغان-آلمان زیربنای مذکور را به مصرف مجموعی حدود ۷۸۱ میلیون افغانی تمویل نمود.
25.02.1397 | خبرنامه
کابل، 25 ثور 1397- برنامه آموزشی آگاهی دهی منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان دیروز در کابل تدویر یافت. 30 شرکت کننده از کابل و ولایت های پروان، لوگر، کاپیسا و وردک در مورد فعالیت های این ابتکار آموختند. مقام های دولتی، فعالان نهادهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی و رسانه ها شامل این اشتراک کننده گان بودند. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) و وزارت معادن و پطرولیم مشترکاً این دوره آموزشی را تطبیق نمودند. برنامه ترویج حکومتداری خوب همکاری افغان – آلمان در سکتور استخراجی افغانستان مصارف مالی این دوره آموزشی را بعهده داشت.