آخرین خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، گزارش ها، یافته ها و رویدادها درباره فعالیت های همکاری آلمان در افغانستان را اینجا بخوانید. موضوعات مورد علاقه تان را با توجه به ارجحیت، ولایت، تاریخ و ساختار خبری، بیابید. برای دسترسی به معلومات بیشتر، نشرات، فلم ها و تصویرها، به لینک های مربوطه در بخش های خبری و یا کتابخانه رسانه ای ما مراجعه کنید.

فلتر

نتایج 364
22.01.1397 | خبرنامه
کابل، ۲۲ حمل سال ۱۳۹۷ – امروز اتحادیۀ انرژی تجدیدیابندۀ افغانستان کنفرانسی را در کابل به منظور تشویق انرژی تجدیدیابنده و مؤثریت انرژی در میان متشبثان افغانستان برگزار نمود. در حدود ۱۲۰ تن نمایندگان مربوط وزارتهای سکتوری، شرکتهای برق، سکتور خصوصی، اکادمسینها، ابتکار زنان برای انرژی پاینده و ابتکار حمایت تشبث جوانان در آن اشتراک ورزیده بودند. این رویداد به زنان و مردان به گونۀ یکسان پرداخت. ادارۀ همکاری افغان-آلمان از این اقدام پشتیبانی نمود.
21.01.1397 | خبرنامه
فیض آباد، بدخشان، ۲۱ حمل سال ۱۳۹۷ – در این هفته ریاست عدلیه ولایت بدخشان، سازمانهای جامعه مدنی و ریاست امور زنان اجلاس هماهنگی نیمه ساله را دایر نمودند که در آن در حدود ۵۵ تن بشمول معاون والی بدخشان و نیز نمایندگان ۲۰ سازمان جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند تا درباره چگونگی بهبود همکاری میان آنها بحث نمایند. برنامه همکاری افغان-آلمان برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) از این گردهمایی حمایت نمود.
29.12.1396 | خبرنامه
امروز، یک لین برق تمدید شده و یک شبکۀ جدیداً اعمارشده در شهر پلخمری ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شد. حدود ۱۰٬۰۰۰ تن شهروندان منطقۀ رهایشی کرکر اکنون از برق رسانی مطمئن مستفید می شوند. کارهای ساختمانی این پروژه طی دو سال تکمیل گردید. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) و د افغانستان برشنا شرکت این پروژه عملی ساختند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این کار زیربنایی را به مصرف مجموعی ۱۱۵،۵ میلیون افغانی تمویل نمود.
25.12.1396 | خبرنامه
دیروز ۱۶مین گردهمایی رسانه ها در کابل برگزار گردید. چهار تن کارشناسان و بیش از ۵۰ تن ژورنالیستان در مرکز دولتی رسانه ها و اطلاعات کشور گردهم آمدند و در بارۀ این بحث کردند که میدیای افغانستان چگونه سهمگیری زنان را در روند انکشاف افغانستان رشد داده می تواند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان و میدیوتیک افغانستان میزبانی این رویداد را به عهده داشتند.
24.12.1396 | خبرنامه
کابل، ۲۵ حوت 1396 – به تعداد ۲۰ تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم افغانستان در یک ورکشاپ دو هفته یی در کابل اشتراک ورزیدند. موضوع این ورکشاپ عبارت بود از تساوی جندر و مساوات در سکتور استخراج معادن در افغانستان. وزارت معادن و پترولیم و وزارت امور زنان مشترکاً این ورکشاپ را سازماندهی کرده و از جانب پروژۀ "تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج در افغانستان" در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان تمویل شده است. از سال ۲۰۱۵ بدینسو آن اداره چندین ورکشاپهای جندر را در کابل، هرات، بلخ و کندهار حمایت نموده است.
23.12.1396 | خبرنامه
کابل، 23 حوت 1396 – این هفته ۱۱ تن فارغ التحصیلان اناث حقوق دورۀ کارآموزی را در وزارت عدلیۀ افغانستان به پایان رسانیدند. هدف از این اقدام همانا آماده ساختن زنان برای بازار کار و افزایش قابلیت استخدام آنها بود. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) از این برنامۀ کارآموزی حمایت نموده به اشتراک کنندگان از لحاظ مالی کمک نمود.
18.12.1396 | خبرنامه
دیروز ریاست تعلیم و تربیۀ ولایت سمنگان و ادارۀ همکاری افغان-آلمان قراردادهای را مبنی بر نوسازی دو باب مکتب به امضأ رسانیدند. بیش از ۵٬۴۰۰ تن شاگرد در سمنگان از یک محیط بهبودیافتۀ آموزشی مستفید خواهند شد. روز چهارشنبۀ گذشته ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ قراردادهای را مبنی بر احیای دو سرک در بلخ امضأ نمود. حدود ۱۰۰٬۰۰۰ نفر اهالی از این پروژه بهره مند خواهند شد. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) ادارۀ همکاری افغان-آلمان هردو پروژه را به مصرف مجموعی تقریباً ۲۸۲ میلیون افغانی تمویل می کند.
18.12.1396 | خبرنامه
به منظور رشد بین المللی سکتور استخراج افغانستان، یک هیئت وزارت معادن و پترولیم کشور در کنوانسیون بین المللی انجمن آینده نگران و توسعه دهندگان کانادا (PDAC)، نمایشگاه تجارتی و تبادل تجارب سرمایه گذاران سال ۲۰۱۸ در شهر تورنتوی کانادا اشتراک نمود. این هیئت سرمایه گذاریها را تشویق نموده شبکه ها با همکاران بین المللی و سکتور خصوصی را توسعه داد. کنوانسیون مذکور به تاریخ ۴ مارچ آغاز و امروز به پایان رسید. برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج افغانستان این اقدام را تمویل نمود.
PIC-Gurg-Canal
14.12.1396 | خبرنامه
ولسوالي بنگی، تخار، ۱۳ حوت ۱۳۹۶– در حال حاضر، کانال گورگ در ولسوالی بنگی ولایت تخار در وضعیت بدی قراردارد. این کانال تنها برای آبیاری زراعتی آب کافی فراهم نمی کند و نمی تواند که جریان آب را به ستیشنهای کوچک تولید برق و آسیابهای آبی به گونۀ پایدار برساند. برای رفع این مشکلات ادارۀ حوزۀ دریای تالقان امروز کار بازسازی بالای این کانال را که هشت کیلومتر طول دارد آغاز کرد. ادارۀ همکاری افغان-آلمان کارهای ساختمانی این پروژه را به مصرف مجموعی ۹۲،۸۶ میلیون افغانی تمویل می نماید.
Inauguration picture of health clinic in Yaftal-e-Payeen, Badakhshan
02.12.1396 | خبرنامه
یفتل پائین، بدخشان، 2 حوت 1396 – دیروز ادارۀ همکاری افغان - آلمان یک کلینیک صحی را که اخیراً در قریۀ نالند ولسوالی یفتل پائین ولایت بدخشان اعمار گردیده است، به بهره برداری سپرد. این کلینیک جدید در خدمت ۶۰۰۰۰ باشنده ولسوالی مذکور قرار خواهد داشت. در مجموع کلینیک می تواند همزمان برای ۱۰۰ بیمار خدمات صحی را ارایه نماید. برنامۀ باثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) در چارچوب ادارۀ همکاری افغان - آلمان اعمار این پروژه را به مصرف مجموعی ۲۷ میلیون افغانی تمویل نموده است.