هماهنگی بهتر ادارات دولتی و سازمانهای جامعه مدنی

21.01.1397
فیض آباد، بدخشان، ۲۱ حمل سال ۱۳۹۷ – در این هفته ریاست عدلیه ولایت بدخشان، سازمانهای جامعه مدنی و ریاست امور زنان اجلاس هماهنگی نیمه ساله را دایر نمودند که در آن در حدود ۵۵ تن بشمول معاون والی بدخشان و نیز نمایندگان ۲۰ سازمان جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند تا درباره چگونگی بهبود همکاری میان آنها بحث نمایند. برنامه همکاری افغان-آلمان برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) از این گردهمایی حمایت نمود.

در این اجلاس محترم سیف الدین سایس، رئیس مجمع جامعه مدنی بدخشان، اظهار داشت: «ما تصمیم گرفتیم که ریاست عدلیه ولایت بدخشان از اقدامات سازمانهای راجسترشده جامعه مدنی نظارت کرده در راه تطبیق بهتر این اقدامات از آنها حمایت نماید.  ما یک راهکرد گزارشدهی را ایجاد خواهیم کرد که هر سازمان به گونه درست و به موقع به آن ریاست گزارش بدهد.»

در جریان اجلاس مذکور اشتراک کنندگان روی موانعی که در راه همکاری موثر میان سازمانهای جامعه مدنی و ادارات دولتی وجوددارد بحث نمودند. سازمانهای مذکور موافقه کردند که باید تمام تدابیر را به ریاست عدلیه ولایت بدخشان گزارش بدهد تا از تداخل فعالیتها جلوگیری بعمل آید. همچنان رویکردها میان سازمانهای مذکور در رابطه با تشویق حقوق زنان و سایر موضوعات باید همساز باشد.  تمام جوانب موافقه کردند که فعالیتهای خویش را به وجه بهتر هماهنگ سازند تا از پروبلم های آینده جلوگیری بعمل آید. بنابر این، موثریت برنامه های مختلف آگاهی دهی، کارزارهای دادخواهی و شمار زیاد برنامه های دیگر افزایش می یابد.

محترم سیف الدین سیاس افزود:  «ما تصمیم اتخاذ کردیم که رویدادهای مشابهی را در آینده نیز دایر نماییم تا  به آنها  فرصت بدهیم درباره اقدامات، دستاوردها و چالشهای شان حرف بزنند.»

برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. هدف این برنامه تأمین حاکمیت قانون، یک نظام خوب فعال قضایی و امنیت حقوقی در افغانستان است. به منظور تأمین امنیت حقوقی برای تمام اتباع برنامۀ مذکور از مدیریتهای حقوق در ولایات کشور حمایت می نماید که از سال ۲۰۱۳ بدینسو به بیش از ۷۷٬۰۰۰ قضیۀ مدنی رسیدگی نموده است. در عین زمان، بخاطر پیشتیبانی از تحصیلات عالی حقوقی، آن برنامه بیش از ۳۰٬۰۰۰ جلد کتاب را به فاکولته های حقوق و شرعیات فراهم ساخته، بیش از ۱۵۰ کورس آموزشی پیرامون موضوعات حقوقی را برای محصلان و استادان دایر نموده و به بیش از ۶۰ محصل سکالرشیپ اعطا کرده است. برنامۀ تقویت حاکمیت قانون همچنان تقریباً ۱۳٬۰۰۰ کارمند پولیس را بخاطر انجام وظایف مطابق به قانون آموزش داده است. این برنامه همچنین روی تقویت حقوق زنان و تحکیم دسترسی شان به عدالت و بازار کار تأکید می ورزد.

 

Twitter icon
Facebook icon