ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

فلتر

Results 40

په افغانستان کې د پرمختګ لپاره ورزش (S4D)

د افغانستان دپاره د بنسټیزې ښوونې او روزنې پروګرام (BEPA)

په افغانستان کې د کان ایستنې اکادمیکه زده کړه (AMEA)

Stärkung von Staatlichkeit im fragilen Umfeld (GER)