آغاز اعمار دیوار محافظتی از سیلاب ها در ولایت بلخ جهت بهره برداری برای 24000 شهروند

07.07.1399
مزار شریف، بلخ 7 میزان، 1399 روز گذشته والی ولایت بلخ و معین وزارت احیا و انکشاف دهات به همراه مقامات دولتی این ولایت و نمایندگان همکاری (افغان-جرمن) سنگ بنای ساخت دیوار محافظتی در برابر سیلاب ها، به طول 1.5 کیلومتر در امتداد دریای بلخ را در ولسوالی شولگره گذاشتند. حدود ۴۰ اشتراک‌ کننده از نهاد‌های محلی مختلف به شمول بزرگان قومی در این برنامه که در دفتر والی مزار شریف برگزار شده بود اشتراک داشتند. بیش از 24000 تن از ساکنین پنج قریه به طور مستقیم از این دیوار محافظتی در برابر سیلاب ها مستفید خواهند شد. صندوق توسعه زیرساخت‌ های منطقه‌ ای همکاری (افغان-جرمن)، (RIDF)، این پروژه را با مصرف مجموعی حدود 118 میلیون افغانی تمویل مالی نموده است. ریاست ولایتی احیا و انکشاف دهات این ولایت یا (DRRD) با پشتیبانی تخنیکی برنامه صندوق توسعه زیر ساخت‌های منطقه‌ای (RIDF) بر کا‌ر‌های ساخت ‌و ‌ساز نظارت خواهند کرد.
Construction of Flood Protection Wall in Balkh Kicks Off

محمد اسحق روزگار، والی ولایت بلخ از همکاری افغان – جرمن بخاطر تطبیق پروژه های کاربردی اظهار قدردانی نمود. وی بر همکاری با شرکت قرارداد کننده و نظارت بر اجرای این پروژه، برای اطمینان از کیفیت آن تاکید ورزیده افزود: "این مردم منطقه هستند که باید از اجرا و نگهداری پروژه دیوار محافظتی از سیلاب ها مراقبت کنند".

در حال حاضر قریه‌های سره منگ، عبدالرحیم‌زی بالا، عبدالرحیم‌زی پایان، باغ پهلوان و بورگی، واقع در دره ای ولسوالی شولگره، در معرض سیلاب‌های شدیدی، قرار دارند که می‌تواند خسارات زیادی به زمین‌های زراعتی، باغ‌ها و خانه‌های مردم وارد کند. دیوار قبلی، محفاظتی ساخته شده توسط افراد محلی در سیلاب اخیر تخریب شده است. دیوار جدید محافظتی جهت دوام در برابر سیلاب ها با استفاده از بند فشرده، تور‌سنگ و سیخ های گابیون ( سبد های پر از سنگ) ساخته خواهد شد. این دیوار محافظتی از خانه‌های مسکونی، باغ‎ها، تعمیر‌های عامه و مناطق داد و ستد مانند مکاتب، بازارهای کوچک، مغازه‌ها، کلینیک‌های صحی و زمین‌های زراعتی در برابر فرسایش و سیلاب‌های آتی محافظت خواهد کرد.

این پروژه وضعیت اقتصادی-اجتماعی منطقه را ارتقا می‌دهد، شرایط زندگی مردم محلی را بهبود می‌بخشد و فرصت‌های شغلی محلی را ایجاد می‌کند. کار ساخت ‌و‌ ساز این پروژه حدود 22 ماه را در بر خواهد گرفت. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت مذکور یا (DRRD) و صندوق توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای (RIDF) جهت کنترل و اطمینان از کیفیت ساخت و ساز، بر این پروژه نظارت خواهند داشت.

در این برنامه معراج الدین شمس، معین مالی و اداری وزارت احیاء و انکشاف دهات چنین بیان داشت: "محول سازی چنین پروژه ها به شرکت های ساختمانی محلی فکر خوبی است. این شرکت ها باید برای این چنین پروژه ها، اقدام نمایند و رقابتی عمل کنند، زیرا ما در چنین حالت ها نمیتوانیم قوانین تدارکاتی را نادیده بگیریم.

از مرحله‌ی شناسایی و پیشنهاد پروژه اعمار دیوار محافظتی تاکنون، برنامه صندوق توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای (RIDF)، آموزش‌های در حین کار، راهنمایی و کارگاه‌های آموزشی را برای انجنیران و مدیرانی که با ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) کار می کنند، ارائه کرده است. هدف این فعالیت‌ها، تقویت ظرفیت ریاست احیا و انکشاف دهات در زمینه شناسایی، مدیریت، اجرا و حفظ  پروژه‌های مشابه به طور مستقل در آینده می باشد.

بانک توسعه ای KfW برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF) را به نیابت از وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) عملی می کند. صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای در نظر دارد با فراهم کردن زیرساخت های اساسی و توانمندسازی اداره و گروه های شهروندی برای برنامه ریزی، اجرا و عملی کردن پروژه های زیربنایی، شرایط زندگی در شمال افغانستان را بهبود بخشد. اقدامات زیرساختی شامل احداث جاده ها، کانال های آبیاری، دیوارهای محافظت در برابر سیل، ساختن مکاتب و همچنین توسعه شبکه برق می باشد. از سال 1389 این برنامه بیش از 270 کیلومتر راه و 98 کیلومتر کانال آبیاری و 15 دیوار حافظت در برابر سیلاب را حمایت مالی، اعمار نموده و بازسازی کرده است. علاوه بر این، این برنامه 29 ساختمان مکتب ساخته و 5750 خانوار را به شبکه برق وصل کرده است. تاکنون 5500 کارمند دولتی در دوره های آموزشی RIDF شرکت کرده اند که هدف آنها آموزش کارمندان ولایتی دولتی است. این امر مؤسسات افغانستان را قادر می سازد پروژه های همانند را در آینده به طور مستقل اجرا کنند.