آموزش اقتصاد خانواده برای ۲۰۰ زن از میانه های سال ۲۰۲۱ میلادی در کابل

15.02.1400
به تاریخ ۱۵ برج ثور سال ۱۴۰۰ در کابل:- اداره همکاری های آلمان با أفغانستان، زیر چتر برنامه حمایت از آموزش فنی و مسلکی یا (TVET) در نظر دارد تا در جریان پنج سال آینده بیش از یک میلیون و دو صد هزار بانو در أفغانستان را، به خاطر بهتر شدن وضعیت زندگی زنان در زمینۀ اقتصاد خانواده آموزش دهد. برنامه «حمایت از آموزش فنی و مسلکی» یا (TVET) و «اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان» یا (TVET-A)، این برنامۀ آموزشی را به تاریخ ۱۴ برج ثور در کابل، در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با حضور رئیس جمهور، جلالتمآب محمد اشرف غنی، آغاز کردند. این روز به بخش تعلیم و تربیه برای ابتکار جدید رئیس جمهور بنام «۱۰۰ روز و ۱۰۰ خبر خوب»، اختصاص داده شد. هدفِ مرحله آزمایشی برنامه اقتصاد خانگی، آموزش ۲۰۰ زن در کابل تا میانه های سال ۲۰۲۱ می باشد. بودجه تخمینی این برنامه یک صد و چهل نو میلیون افغانی (یک میلیون و شش صد هزار یورو)، در سال تخمین شده است.

جلالتمآب محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در بیانیه افتتاحیه خود در مراسم افتتاحیه، بر آموزش با کیفیت و ورود زنان در بخش های متفاوت در کشور تأکید کرد. وی از کلیه وزارتخانه های مربوطه خواست تا با اجرای برنامه اقتصاد خانواده در سی و چهار ولایت افغانستان از اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان یا  (TVET-A) پشتیبانی همه جانبه کنند.

بر اساس احصایه و آمار «سیستم مدیریت اطلاعات آموزش و پرورشی» یا (EMIS) در سال ۲۰۱۹، ۷۶ درصد زنان در افغانستان از تحصیلات عمومی و فنی محروم بوده اند. هنجار های فرهنگی، امنیت زنان، کمبود مکتب های دختران و آموزگاران زن و دسترسی محدود و اندک به مکتب ها، در این آمار برجسته می باشند. هدف برنامه اقتصاد خانه به حداقل رساندن میزان بی سوادی و بی کاری زنان در کشور و همچنان بلند بردن مهارت های خانگی، خود کفایی و استقلال اقتصادی زنان می باشد.

آقای عبدالحمید اکبر، معاون امور علمی و اکادمیک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان یا (TVET-A) گفت: "این برنامه نه تنها زنان را قادر می سازند خانوار و خانواده خود بهتر حضور پیدا کنند، بلکه آن ها را تواناپی می بخشد، تا با کمک به رشد اقتصادی - مالی و سرمایه های انسانی تأثیرات مثبتی بر آینده جامعه افغانستان بگذارند.

این برنامه، مجموعه ای از جلسه ها و برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت می باشد. این جلسه های آموزشی شامل صنوف آموزشی در مورد مدیریت خانه، روان شناسی رشد، بهداشت زنان، برنامۀ غذایی خانواده، امور مالی خانواده، مراقبت از کودکان، ارتباط و مفاهمه در خانه، دام پروری، کشاورزی و مرغ  داری برای بانوان خواهد بود. این جلسه های آموزشی در سطح مکتب های عالی به صنف های ۱۰ الی ۱۲ ارائه می شوند.

فاطمه یکی از شاگردان با استعداد و علاقمند به برنامه اقتصاد خانواده  گفت: "ما به طور سنتی و میراثی کارهای خانه را از مادران و مادر بزرگ های خود یاد گرفته ایم و دهه ها است که به همین ترتیب آن ها را به شکل تجربی انجام می دهیم." من باور دارم اگر در این برنامه شرکت کنم، باسواد می شوم و می توانم کارهای خانه خود را با آگاهی بیشتری انجام دهم. این برنامه جو و فضای خانوادگی مسالمت آمیزی را ترویج می دهد و به زنان در استقلال اقتصادی - مالی کمک می کند.

زنانی که دورۀ آموزش درازمدت را تکمیل می نمایند، نه تنها گواهی نامۀ صنف دوازدهم خویش را دریافت می کنند بلکه این فرصت را نیز خواهند داشت تا در کودکستان ها، آشپز خانه ها، شفاخانه ها، مشاغل و کسب و کار های خانوادگی، در بخش تولید و به حیث دستیار در مکاتب، کار و ایفای وظیفه نمایند. دورۀ آموزشی دراز مدت در سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد گردید. زنان که سند صنف نهم دارند واجد شرایط بوده و حق شمولیت در این برنامۀ آموزشی  اقتصاد خانواده  را خواهند داشت.

دورۀ آموزشی کوتاه مدت در میانه های سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد. در این دورۀ آموزشی مهارت های پیشرفته درعرصۀ تولید محصولات و خدمات خانگی مانند لباس و صنایع دستی و هم چنین دام پروری، غذا  ها و لبنیات برای زنان ارایه خواهد گردید. آموزشِ تولید محصول های دارای کیفیت بالا با در نظر داشت تقاضای بازار، سبب افزایش و بلند بردن کیفیت تولید در بازارهای محلی می شود.

اداره همکاری های آلمان با أفغانستان، زیر چتر برنامه حمایت از آموزش فنی و مسلکی یا (TVET)» قبلاً نصاب درسی را برای این موضوعات تهیه نموده، و به تعقیب آن مواد درسی در ماه می سال روان در دسترس دانشجویان و آموزگاران قرار خواهند گرفت. آموزگاران این برنامه نیز آموزش های ارتقای ظرفیت را در خصوص موضوع ذکر شده فرا خواهند گرفت.

ادارۀ همکاری های آلمان با أفغانستان یا Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH و بانک توسعه KfW به نماینده گی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان یا(BMZ)، «برنامه حمایت از آموزش فنی و مسلکی» یا ((TVET را تطبیق می نمایند. هدفِ «برنامۀ حمایت از آموزش فنی و مسلکی» پیشتبانی دوام دار و حمایت از «ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان» یا (TVET-A)  برای ایجاد یک سیستم آموزش مسلکی کارآمد می باشد. «برنامۀ حمایت از آموزش فنی و مسلکی» این کار را از طریق بهبود بخشیدن دسترسی گروه های مورد هدف «اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان» یا (TVET-A)  به ویژه کار آموزان، زنان و طبقۀ بی سواد به آموزش با کیفیت، اداره مکتب و تجهیز های مکتب، انجام می دهد. از سال ۲۰۱۲ به این سو در حدود ۱۵۲۰۰ آموزگار مکاتب مسلکی و حرفه ای، از جمله حدود ۳۴۰۰ زن، در دوره های آموزشی ضمنی یا داخل خدمت شركت كردند. حدود ۴۳۵۰۰ جوان از طریق آموزش مسلکی/حرفوی خویش، یک دورۀ پرکتیک (كارآموزی) چهار هفته ای را در مورد مشاغل و کسب و کار های افغانستان تکمیل نمودند. در کل، «برنامۀ حمایت از آموزش فنی و مسلکی» چهار باب مکتب جدید را تأسیس و ایجاد نموده و ۱۲ مکتب را نوسازی کرده است.  همچنان توسط این اداره  ۵۰ باب  مکتب مسلکی، تجهیز های صنف های درسی و کار گاه های آموزشی را دریافت نموده اند.