از بی جا شدگی داخلی تا صاحب تجارت کوچک: 150 کار آموز مهارت های مسلکی، مشتاقانه منتظر راه اندازی تجارت کوچک خویش در هرات هستند

05.03.1400
به خاطر درگیری ها و نبود چشم انداز های آموزش و پرورش، فهیمه از منزل خود در ولسوالی تولک از مربوطات ولایت غور دست به فرار زد. وی مانند بسیاری از بی جا شدگان داخلی هنگام ورود به هرات برای ساختن معیشت و زیست جدید دست و پنجه نرم کرد. فهیمه سپس یکی از 58 کار آموز خیاطی زن در برنامه دوره تربیوی مهارت های مسلکی یا (VST) شد.

همکار سازمان همکاری آلمان با أفغانستان یا (GIZ)، سازمان غیردولتی کمک های مشترک یا (Union Aid) افغانستان، از طریق برنامه دوره تربیوی مهارت های مسلکی یا (VST) با ارائه صندوق ابزار خاص تجارت، در زمینه تجارت نوپا از کار آموزان خود پشتیبانی می کند. این سازمان غیر دولتی، برنامه یاد شده را در ولسوالی های انجیل و گذره از مربوطات ولایت هرات به پایان رساند و جهت ارائه وسایل کاری و صندوق ابزار به 70 کار آموز زن و 80 کار آموز مرد، مراسم تحویل دهی را به تاریخ 28 الی 30 برج ثور برگزار کرد. در این مراسم نماینده های محلی از جمله ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان و ولسوال ولسوالی انجیل حضور داشتند.

اکنون، فهیمه پس از تکمیل موفقیت آمیز دوره تربیوی مهارت های مسلکی شش ماهه، دید مثبتی به آینده خود دارد:

" من از آن چه در این دوره آموخته ام بسیار خوش حالم. طی شش ماه، من تمام مراحل خیاطی، مانند اندازه گیری، برش، دوختن، مدل های مختلف پارچه را یاد گرفته ام و تمام وسایل لازم را در صندوق ابزار خود دریافت کرده ام."

موسسه کمک های مشترک یا (Union Aid) همچنین جهت حمایت از فهیمه در راه اندازی تجارت جدید، برای او و سایر کار آموزان خیاطی، ماشین خیاطی و سایر ابزار های ضروری مانند میز کار، تخته اتو زن و اتوی لباس فراهم کرد.

"من از همکاری آلمان با أفغانستان یا (GIZ)، موسسه کمک های مشترک یا (Union Aid) و تمام کارمندان موسسه کمک های مشترک، سپاس گزارم که فرصت یاد گیری خیاطی به شکل حرفه ای را به من داده اند."