با هم قوی‌تریم – مبارزهٔ زنان و مردان در برابر پیامد های جنسیتی کوید-۱۹یا ویروس کرونا در دراز مدت

04.12.1399
کوید -۱۹ یا کرونا تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته است. اگر به معضلهٔ معروف «سایه ی همه گیری کرونا»؛ یا افزایش روز افزون خشونت خانواده‌ گی و تبعیض علیه زنان، پرداخته نشود؛ این تاثیرات منفی افزایش خواهند یافت.
Woman in mask holding microphone

کوید -۱۹ یا کرونا تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته است. اگر به معضلهٔ معروف «سایه ی همه گیری کرونا»؛ یا افزایش روز افزون خشونت خانواده‌ گی و تبعیض علیه زنان، پرداخته نشود؛ این تاثیرات منفی افزایش خواهند یافت.

«شبکهٔ زنان افغانستان» پژوهش هایی را در ۸ ولایت از مجموع سی و چهار ولایت کشور انجام داده ‌اند. ۳۵ در صد اشتراک ‌کننده‌ گان گزارش داده‌ اند که خشونت مبتنی بر جنسیت با شیوعِ همه گیری کرونا افزایش یافته ‌است. یک سوم زنان اظهار نموده ‌اند که آن‌ها نمی ‌دانستند که به کجا مراجعه کنند و چگونه طلب‌ کمک نمایند[1].

به اساس تخمین اداره «سازمان ملل برای زنان» هزینهٔ جهانی خشونت علیه زنان قبل از شیوع همه گیری کوید 19 تقریباً ۱.۵ تریلیون دالر امریکایی بود[2]. این رقم با افزایش سطح خشونت علیه زنان در زمان کوید - ۱۹ احتمالاً افزایش یافته ‌است.

در سال ۲۰۰۹ میلادی، دولت افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان یا (EVAW) را تصویب کرد، تا به وسیله آن بتواند تبعیض علیه زنان، مبارزه و برابری جنسیتی را تقویت نماید. 

Three women wearing masks write on poster paper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«برنامه همکاری آلمان با افغانستان برای تقویت حاکمیت قانون» یا (RoL) از قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) حمایت نموده و در این مورد آگاهی و اطلاع ‌رسانی لازم را انجام می ‌دهد. این برنامه چندین کار گاه آموزشی را به‌ منظور اطلاع‌ رسانی راجع به این قانون، چگونه‌ گی و نحوه اعمال آن، برگزار کرده‌ است. هدف این کارگاه ‌ها؛ توان ‌بخشی زنان و  تقویت نقش بالقوه اشخاص با نفوذ مذهبی به‌ عنوان افراد موثر در تحولات اجتماعی، می ‌باشد.

 

اخیراً، برنامه «حاکمیت قانون»  دو کار گاه به همین نوع را برگزار کرده است.

Woman sits at table in front of presentation and speaks next to two other women wearing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از هشتم الی یازدهم ماه فبروری، این برنامه «حاکمیت قانون» یک دورهٔ آموزشی چهار روزه را در باره توان ‌بخشی زنان برای «شبکهٔ زنان» در شهر فیض آباد ولایت بدخشان دایر نمود. این شبکه از طریق مدافعه و حق ‌خواهی و هماهنگی میان فعالین حقوق زن، از حقوق زنان دفاع می کند. این کارگاه زنان را به کسب و تبادل دانش، حمایت و تقویت از یک دیگر در مطالبه از حقوق شان ترغیب می کند.

این زنان در مورد اهمیت اسناد حقوقی و مدنی، و نحوهٔ دریافت این اسناد از نهاد های حقوقی و قضایی مربوطه، آموزش دیدند. همچنین در مورد قانون منع خشونت علیه زنان، و نحوهٔ استفاده از این قانون به عنوان اقدامی پیش گیرانه، آگاهی حاصل نمودند.

«شبکهٔ زنان» توسط ریاست امور زنان ولایت بدخشان و با همکاری «برنامه ملی میثاق شهروندی» در این اواخر تأسیس شده است. این برنامه مشارکت اجتماعی زنان در جامعه و نقش آن‌ ها را در روند تصمیم‌ گیری ترغیب می کند.

 

در عین زمان، یک دوره آموزشی در مورد حقوق زنان برای معلمین مدارس - برای ۳۲ معلم مرد – در ولایت بدخشان برگزار شد. این دوره آموزشی دانش مردان در مورد حقوق زنان را بهبود بخشید، بنابر این آن ها می توانند به عنوان صدای مهم و اساسی برای دستیابی به برابری جنسیتی تبدیل شوند.


[2] According to UN Women, the global cost of violence against women had previously been estimated at approximately USD 1.5 trillion. Violence against women and girls: the shadow pandemic | UN Women – Headquarters