بهرهمند شدن ۸۰۰۰ باشنده‌ٔ ولایت سمنگان از شبکهٔ جدید توزیعِ برق

18.01.1400
۱۸ حمل ۱۴۰۰، شهر ایبک، ولایت سمنگان: دیروز، مقام های ولایتی و همچنین نماینده های شرکت د افغانستان برشنا شرکت یا(DABS) و اداره «همکاری آلمان با افغانستان» یک شبکه توزیع برق مصرفی را در ولایت سمنگان افتتاح نمودند. این شبکه در منطقه کوکجر واقع در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان موقعیت دارد. بیش از ۸۰۰۰ نفر اهالی روستا های بامانچی، ملکار، غندکی، تولکچی، قزل ‌باش لوپان نو، لوپان کهنه و سادوی به این منبع انرژی مصرفی برق دسترسی خواهند داشت. حدود ۵۰ نفر در این مجلس افتتاحیه در دفتر والی ولایت سمنگان شرکت نموده بودند. برنامهٔ «همکاری آلمان با افغانستان، زیر چتر صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی» یا (RIDF) شرکت برشنا را در اجرای این پروژه با هزینه مجموعی حدود ۱۳۳ میلیون افغانی حمایت مالی نموده است.

آقای محمد داود کلکانی، والی ولایت سمنگان گفت: "این کمکِ بزرگی برای مردم ما است که می توانند از برق استفاده کنند. این به بهبود امکانات آموزشی، خدمات صحی و همچنین کشاورزی کمک می کند".

ناحیه کوکجر از این شبکه توزیع برق مصرفی خیلی زیاد مستفید می‌گردد، زیرا به طور هم زمان باعث بهبود شرایط زندگی مردم محل و توسعه اقتصادی و انکشاف قریه ها می‌ شود. یکی از فوایدی مهم آن؛ انرژی پایدار برای روشنایی با هزینه کم می‌ باشد، کودکان مکتب ها می‌ توانند که کارهای خانه‌گی خویش را بعد از تاریک شدن هوا، در شب نیز انجام دهند و فروشنده ها می ‌توانند فروش گاه های خود را برای مدت دیرتر باز نگه ‌دارند. شبکه توزیع برق مصرفی جای گزین ژنراتور های گران‌ قیمت و آلودهٔ دیزلی که دلیل بر آلودگی اب هوا بود خواهد شد.

یک خط توزیع برق بیست کیلو ولت به طول بیش از یازده کیلومتر اکنون منطقه کوکجر را با یک مرکز فرعی توزیع برق مصرفی در مرکز ولایت، شهر ایبک وصل می‌ کند. دوازده مرکز فرعی دگرسانگر یا ترانسفارمر ها با ظرفیت کلی ۱۳۷۰ کیلو ولت آمپیر و یک شبکه ولتاژ پایین به طول ۲۷ کیلومتر، برق را به بیش از ۱۴۸۰ مشتری به‌ شمول تاسیسات مختلف عامه؛ مانند مدارس، مغازه‌ها و کلینیک‌های صحی توزیع می ‌کند.

مولوی نورمحمد، نماینده منطقه کوکجر گفت: "ما از کارِ خوب مهندس های که به طور منظم بر کارهای پروژه نظارت داشتند کاملاً راضی هستیم. ما به همه نفع برنده های این برق مصرفی قول می دهیم که از فعالیت، حفظ و نگه داری آن مواظبت خواهیم کرد."

"د افغانستان برشنا شرکت"  در ولایت سمنگان مسئول فعالیت ها و نگه داری شبکه توزیع برق مصرفی می ‌باشد. در تمامِ جریان ساخت و ساز، برنامه «صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی» یا (RIDF)  جلسات آموزشی، مربی گری و راهنمایی در محل کار را برای مهندس ها و مدیران شرکت برشنا در ولایت سمنگان برگذار نمود. این فعالیت ها با هدف تقویت توانایی‌ های شرکت برشنا می ‌باشد تا در آینده به شکل مستقلانه در شناسایی، مدیریت، اجرا، بهره برداری و حفظ پروژه های مشابه به شکل مستقل عمل نماید.

بانک توسعه ای KfW به نماینده گی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه ای دولت فدرال آلمان یا(BMZ)، برنامۀ «صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی» یا (RIDF) را تطبیق می‌ نماید. هدف برنامۀ «صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی» بهبود بخشیدن شرایط زندگی در ولایت های شمال افغانستان است. این برنامه زیرساخت های اساسی را فراهم می کند و  دولت و گروه های  شهروندی را توانمند می ‌سازد تا پروژه های زیربنایی را برنامه ریزی، تطبیق و راه اندازی کنند. اقدامات زیربنایی  شامل ساخت جاده‌ ها، کانال های آبیاری، دیوارهای محافظتی در برابر سییلاب ها، مکتب ها و همچنین توسعه شبکه ی برق می ‌باشد. از سال ۱۳۸۹ هجری شمسی به این ‌سو،  این برنامه بیش از ۱۱۶ کیلومتر سرک، ۹۸ کیلومتر کانال های آبیاری و 15 دیوار محفاظتی را تمویل، احداث و احیا کرده است. برعلاوه، این برنامه ۱۶ ساختمان مکتب را  اعمار نموده و ۵۷۵۰ خانواده را به شبکۀ برق وصل کرده است. تا اکنون، «صندوق وجهی انکشاف زیر بنای منطقوی» بیش از ۶۸۰۰ کارمند دولتی و قرار دادی  را به هدف ارتقای ظرفیت کارکنان دولتی در ولایت ها آموزش داده است. این فعالیت ها، ارگان ها و ادارات افغانی را قادر خواهد نمود تا این نوع پروژه های انکشافی را را در آینده به طور مستقل اجرا و تطبیق نمایند.