سه نکته برجسته برای انرژی های تجدیدپذیر افغانستان در سال میلادی 2021

22.11.1399
در تاریخ 26 جنوری، پروژه توسعه انرژی¬ های تجدیدپذیر (ESIP) همکاری آلمان با أفغانستان، یک جلسه آغازین برای سال 2021 را برگزار نمود. در این جلسه، بیش از 20 نفر شرکت کردند؛ از جمله نمایندگان ESIP ، اتحادیه انرژی تجدید پذیر افغانستان (AREU) و «ایده های مربوط به انرژی» یا ‘ideas into energy’ - یک سازمان غیر انتفاعی آلمانی که ترویج انرژی های تجدید پذیر و پایدار و فن آوری های حفاظت از محیط زیست در سراسر جهان را توسعه میدهد.

نکات برجسته برای سال 2021 عبارت اند از:

 یک پاسپورت معیاری شده برای سیستم های فتوولتائیک (PV) در تأیید  نصب (انستالیشن) با کیفیت بالا، کمک خواهد نمود. این پاسپورت مشخصات فنی و همچنین نام شرکتی را که مسوولیت  نصب را دارد،  نیز دربر خواهد داشت. همچنین این پاسپورت بخش جدایی ناپذیر  گواهی نامۀ ضمانت خواهد بود. در ضمن آن،  پروژه توسعه  انرژی های تجدیدپذیر (ESIP)  برای نصب چنین فناوری کارمندان تخنیکی افغان را آموزش می دهد.

نکته مهم دیگر ایجاد یک  مجرای آنلاین   قابل دسترس  برای همه در مورد انرژی های تجدید پذیر در افغانستان می باشد. در این وب سایت، شرکت های انرژی تجدیدپذیر افغانی دارای جواز، فهرست خواهد شد تا به سرمایه گذاران بالقوه در شناسایی شرکای تجاری کمک نماید. علاوه بر این، این وب سایت نمونه های عملکرد خوب و بد در ارتباط با انرژی های تجدیدپذیر را ارائه خواهد نمود.

سرانجام ، یک ماشین حساب  آنلاین جدید به مشاغل و نهادهای عامه افغانستان کمک خواهد کرد تا سودآوری نصب فتوولتائیک را محاسبه کنند.

همه این اقدامات به هدف شماره 7  انکشاف پایدار سازمان ملل  ارتباط دارند: دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه.

در  ESIP  بیشتر بدانید: https://bit.ly/3a6SKOj

در مورد "ایده های مربوط به انرژی" یا ‘ideas into energy’ بیشتر بدانید: bit.ly/Ideas-into-energy