گشایش بزرگترین مکاتب / لیسه های عالی دخترانه در تالقان که ۱۱۰۰۰ دانش آموز از آن ها بهره مند می ‌شوند

09.01.1400
۹ حمل سال ۱۴۰۰ شهر تالقان، تخار – دیروز، ساختمان های تازه ایجاد‌ شده مکتب ها در ولایت تخار از طرف مقام های ولایتی و نماینده ‌گان اداره همکاری آلمان با افغانستان افتتاح گردید. بیش از ۱۱۰۰۰ دانش‌ آموز از ساختمان های تازه ایجاد ‌شده و تاسیسات بازسازی شده برای مکاتب عالی/ لیسه بهره مند خواهند شد. حدود ۲۰۰ نفر از باشنده های محل، بشمول آموزگاران، بزرگان محل، دانش ‌آموزان، والدین و فعالان جامعه مدنی در این مراسم افتتاحیه در ولایت تخار شرکت ورزیدند. ریاست معارف این ولایت پروژه های مذکور را به همکاری و پیشتبانی فنی اداره همکاری آلمان با افغانستان، زیر چتر صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی (RIDF) تطبیق نموده و این پروژه ها با هزینهٔ مالی مجموعی حدود ۱۶۷ میلیون افغانی تمویل شده است.

آقای عبدالله قرلُق، والی تخار ګفت "افتتاح و بازشدن این دو مکتب برای ولایت تخار نمونه می باشد. من از ریاست معارف می خواهم که از آن به خوبی استفاده و مراقبت کند. این مکاتب تازه احداث شده بالاترین استاندارد ها را در ولایت تخار دارند. کیفیت آموزش بسیار پیشرفت خواهد کرد".

لیسه های دخترانه ی نمبر یک و بی بی مریم دو بزرگترین مکتب/ لیسۀ های دخترانه در شهر تالقان هستند. آن ها همچنین از جمله قدیمی ترین مکتب ها در این شهر می ‌باشند که بین ۳۰ تا ۴۰ سال پیش ایجاد شده اند. ساختمان های موجود در هر دو لیسه در وضعیت نامناسبی قرار داشتند و در برابر زمین لرزه مقاوم نبودند. تقریباً ۹۰ در صد صنف های درسی زیر خیمه یا در فضای باز برگزار می شدند. صنف های درسی در فصل های بارانی بسته می ماندند و دسترسی به امکانات بهداشتی نیز محدود بود.

رئیس معارف ولایت تخار تأکید کرد، "شاگردان در این دو مکتب با انگیزه بیشتر درس خوانده و سطح دانش آنها بسیار بالا خواهد رفت - زیرا شرایط بهتر منجر به آموزش بهتر می شود."

تاسیسات تازه ساخته شدۀ هر دو مکاتب شامل پنج ساختمان دو طبقه‌ ی با ۶۵ صنف درسی کاملاً مجهز و با چوکی ها و  ۱۵ اتاق اداری برای کارمند ها می باشند. این ساختمان های جدید با هر  نوع شرایط آب و هوا سازگار و در برابر زمین لرزه مقاوم می ‌باشند. علاوه بر این، دو ساختمان قدیمی نیز بازسازی شدند، که دارای ۱۶ صنف درسی مجهز و با کیفیت می‌ باشد.

این برنامه های ساختمانی نیز شامل راه ‌رو‌ های جدید، اتصال به شبکه برق شهری و شبکه آب رسانی، مخزن های آب با امکانات شستشو، کانال های تخلیه آب باران، تشناب های مجهز، اطاق نگه بان، دو ساختمان کودکستان با یک میدان بازی برای کودکانِ کارمندان، بخش های جدید دیوارهای چهار اطراف و ساحۀ ورزشی می‌ باشند. این مجموعه در کل می تواند به عنوان یک پناه گاه امن موقت برای بی جا شده گان در حوادث طبیعی نیز باشد.

در طول ۳۴ ماه ی اجرای این پروژه ها، روزانه به طور اوسط شش کارگر غیر مسلکی مُشتغل و بهره ‌مند می ‌شدند. هم زمان، برنامهٔ «صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی» یا (RIDF) برای مهندسان و مدیران ریاست معارف این ولایت آموزش‌ های ضمن خدمت، رهنمایی های مسلکی و کارگاه ‌های آموزشی را پیش نهاد و ارایه کرد. هدف از این برنامه های آموزشی تقویت و بلند بردن توانایی های ریاست معارف مذکور می باشد، تا برنامه ‌ریزی و اجرای مستقل پروژه های مشابه را در آینده انجام دهد. ریاست معارف ولایت تخار متعهد به فعال بودن و حفظ و مراقبت از این مکاتب نوساز بوده و زمینه ی خوبی را تأمین می ‌نماید.