ایجاد تغییر: مبازره برای دستیابی به یک آینده‌ای متوازن

18.12.1399
«روز جهانی زنان»، بزرگداشتی است که همه‌ ساله به تاریخ هشتم ماه مارچ برگزار می ‌شود تا از موفقیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان و دختران در سراسر جهان تجلیل به عمل ‌آید. این بزرگداشت حقوق زنان را برجسته می‌ کند و سطح آگاهی آن ‌ها را در رابطه به چالش‌ های موجود سر راه شان افزایش می‌ دهد.

تقریباً نیمی جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می‌ دهند. ولی هنوز هم، حضور زنان در همه عرصه‌ های زنده‌ گی به میزان قابل توجهی کم‌ رنگ می ‌باشد. طی دههٔ گذشته، بخاطری گسترش و ترویج برابری جنسیتی و تقویت جایگاهٔ زنان در جامعه، همواره تلاش‌ هایی توسط  موسسات دولتی و غیر دولتی در راستای بلند بردن سطحِ آگاهی عامه در مورد حقوق زنان، صورت گرفته است.

«روز جهانی زنان» در پی گسترش یک آیندهٔ پایدار برای همه زنان می‌ باشد. آینده‌ ای که عاری از آسیب و خشونت باشد و فرصت یکسان را برای همه تضمین نماید.

موضوع این سال؛ «زنان در رهبری: دست یابی به آینده ‌ای برابر در عصر همه گیری کرونا یا کووید - ۱۹» از تلاش ‌های چشم‌ گیر زنان در مبارزه با این همه گیر و چالش های ‌آن، تجلیل و قدردانی می‌ کند.

طی پانزده سال گذشته، وضعیت زنان در افغانستان به تدریج بهبود یافته‌ است. حق برابری و تساوی زنان اکنون در قانون اساسی افغانستان مُسجَل شده است. وزارت امور زنان  توانمند سازی زنان در جامعه را اولویت کاری خویش قرار داده‌ است. زنان به طور روزافزون در سمت‌ و مقام های رهبری در پارلمان و ادارات دیگر افغانستان حضور می یابند.

اما بد بختانه، هنوز هم بسیاری از زنان در معرض خشونت قرار دارند و به آموزش و مراقبت های صحی لازم دسترسی کافی ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گسترش جهانی همه گیری کرونا تأثیرات منفی بالای برابری جنسیتی در سراسر جهان داشته ‌است. تاثیرات منفی بحران‌ ها از نگاه جنسیتی یکسان نیست و کووید - ۱۹ نیز از این امر مستثنا نمی ‌باشد.

یک پژوهش جدید  اداره «ملل متحد برای زنان» و «کمیتهٔ نجات بین المللی» یا (IRC) نشان می‌ دهد که در افغانستان زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بیشتر به‌ ویروس کرونا یا کوید - ۱۹  قرار دارند و این همه گیری بالای آن‌ ها تاثیرات منفی بیشتری گذاشته‌‌ است.  

برای زنان افغان، همه گیری کرونا به معنای محدود شدن  هرچه بیشتر آزادی‌ های ‌شان  می‌ باشد و آن‌ ها بیان داشتند که در حال حاضر تحت فشار و اضطراب بیشتر می‌ باشند.  زنان بیشتر از مردان از نگاه اقتصادی و بی ‌کاری ناشی از همه گیری کرونا در معرض خطر قرار دارند.  آن‌ ها اغلب با وظایف اضافی،  مانند؛ مراقبت از بزرگ سالان و اقارب بیمار خود، نیز دست و پنجه نرم می ‌کنند.

این محدودیت‌ ها بر علاوه آسیب ‌های به جامانده از بیست سال جنگ، زنده‌ گی و سرنوشت زنان را بیشتر درمعرض خطر قرار داده ‌است.

در عین حال، گزارش‌ ها در مورد خشونت علیه زنان افزایش یافته‌ است. قرنطینه و محدودیت های کرونا یا  کوید - ۱۹ زنان را مجبور نموده است تا در قید همسران خود مانده و مورد سوی استفاده قرار بگیرند. 

حتا قبل از همه گیری کرونا، برای اکثر زنان دسترسی به اطلاعات در مورد حقوق شان و احقاق آن خیلی دشوار بود. تازه‌ ترین تحقیق اداره «بنیاد آسیا» در مورد افغان ‌ها  نشان می ‌دهد که ۵۹ در صد خانوارهای که از طرف زنان سرپرستی می ‌شوند، دارای یک سیم کارت راجستر شده نمی باشند و ۷۳ در صد دارای حد اقل یک عضوی خانواده نیستند که مهارت خواندن و نوشتن را یاد داشته باشد. این وضعیت، مخصوصاً در مناطق دور دست؛ اغلب به انزوای زنان منجر می‌ شود و  به دلیل همه گیری کرونا یا کوید - ۱۹این اثرات ناگوار افزایش  یافته‌ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره «همکاری آلمان با افغانستان زیر چتر برنامه حمایت از حاکمیت قانون یا (RoL)» یک جا با وزارت زنان افغانستان تلاش دارد که از انزوای زنان در جامعه جلوگیری کنند، و در عین حال زنان را حمایت می‌ نمایند که از حقوق خویش بهتر و بیشتر باخبر شوند و در احقاق آن قدم بردارند.

باهم یکجا، ۱۱۹ مرکز رضا کاران برای زنان را در ۱۰۵ ولسوالی و در ۹ لایت افغانستان ایجاد نموده‌ اند. این مراکز دارای کارمندان رضا کار می ‌باشند که زنان نیازمند را در عرصه احقاق حقوق شان حمایت و همکاری می ‌نماید. این مراکز برای اتصال و ارایه معلومات لازمی برای زنان خدمات اساسی را فراهم می‌ نمایند.

بسیاری از زنان به اطلاعات یا منابع قانونی دسترسی ندارند. این رضا کاران آموزش ‌دیده به نگرانی‌های زنان گوش می‌دهند و آن‌ ها را در مورد حقوق ‌شان آگاهی و مشاوره داده و در عین حال راهنمایی لازم را  می ‌كنند تا چه گونه حمایت و کمک لازمی را بدست آورند. این باعث تقویت دانش زنان در مورد حقوق‌ شان  و در نهایت افزایش اعتماد به نفس‌ شان برای  صدا بلند کردن علیه بی‌ عدالتی می ‌شود.

از طریق این مراکز، پیام وزارت امور زنان افغانستان  در رابطه به برابری جنسیتی حتا به ولسوالی های دوردست  نیز رسیده‌ است و این امر به ویژه در زمان شیوع کرونا یا کوید - ۱۹ خیلی مُهم و قابل نیاز بود.  

آگاه ساختن زنان  در مورد حقوق شان، این توانایی را به آن ها می بخشد که در هم چون شرایط  نه تنها برای خود شان

بلکه برای دیگر افراد آسیب پذیر جامعهٔ خود نیزکمک لازم را نمایند.  

زنان تنها از طریق  آموزش  می‌ توانند‌ که دانش، مهارت و اعتماد به نفس لازم برای مشارکت و سهم ‌گیری کامل در جامعه را بدست آورند.  برابری جنسیتی نه تنها یک حق اساسی بشر است، بلکه بنیاد لازم برای یک جامعه صلح آمیز و سالم نیز می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  وجودی ‌که زنان افغان با چالش های فراوانی مواجه اند، اما توانایی و عزم راسخ برای ایجاد تغییر و تحول را دارند.

در افغانستان تعداد زیادی زنان در توسعه کشور، ایجاد صلح و در مبارزه با  همه گیری کرونا و یا کوید - ۱۹ سهم فعال  دارند.  نمایندگی و مشارکت برابر آن‌ ها در روندِ تصمیم‌ گیری ‌ها برای توسعه پایدار  در کشور  لازمی و کلیدی می‌ باشد.