بیجاشدگی و مهاجرت

بیجاشدگی و مهاجرت 

افغانستان یکی از بزرگ ترین کشورهای مبدا برای پناهندگانی است که از جنگ، شکنجه و خشونت می گریزند. حدود 2.6 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان ثبت شده اند و سازمان ملل متحد تخمین می زند که بیش از دو میلیون مهاجر ثبت ناشده دیگر نیز وجود دارند. بیشتر مهاجران افغان (91 درصد) به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران فرار می کنند. بسیاری از افغان ها نیز مهاجرت و زندگی در خارج از کشور را انتخاب کرده اند، به شمول کارگران مهاجر. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، بیش از  دو میلیون افغان در حال حاضر در داخل کشور مجبور به ترک خانه های شان شده اند، در حالی که گفته می شود 125 هزار مهاجر پاکستانی نیز تا انتهای سال 2017 در افغانستان بسر می برند.

دلایل متفاوت زیادی برای مهاجرت وجود دارد. مردم از سرکوب و آزار و اذیت، جنگ و نقض حقوق انسانی شان فرار می کنند. وضعیتی که در آن زندگی می کنند، ایشان را وادار به ترک کشورشان می کند. در نقطه مقابل، تا زمانی که عوامل خارجی ایشان را مجبور به مهاجرت نکند، مهاجران آگاهانه تصمیم ترک کشور را می گیرند. جوانان به ویژه مهاجرت می کنند تا شرایط و چشم اندازهای زندگی شان را بهبود بخشند. لیست درازی از عوامل تاثیرگذار مانند اشتغال، درآمد، آب، انرژی، غذا، خدمات صحی و محل بود و باش نقش مهمی بازی می کنند. دیگر افراد، در پی مصایب طبیعی مجبور به فرار شده اند؛ در افغانستان این حوادث طبیعی شامل سیلاب، لغزش زمین، خشکسالی و زمین لرزه می شود که معیشت افراد متاثر را تهدید می کند.

نزدیک به 154 هزار افغان در جریان سال 2015 میلادی و نزدیک به 50 هزار در سال 2016 به آلمان آمدند. تنها در ماه جنوری 2016، بیش از 12 هزار افغان به آلمان رسیدند. به هر روی، از آپریل 2016 بدین سو، این رقم به کمتر از 3000 در ماه رسیده است. در سال 2016، در حدود 130 هزار افغان در آلمان درخواست پناهندگی کردند، این رقم در سال 2018 کمتر از ده هزار بود.

از تابستان 1395 تا خزان 1397، شمار قابل توجهی از مهاجران افغان، بشمول مهاجران ثبت شده و ثبت ناشده، از کشورهای پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند – در مجموع نزدیک به 2.2 میلیون نفر. در کنار تلاش برای جابجایی شمار زیاد بیجاشدگان داخلی، کشور می باید برای این اشخاص جای بود و باش و خدمات ابتدایی را فراهم کند.

هدف دولت آلمان، رفع دلایل بیجاشدگی و مهاجرت گاه و بیگاه در داخل افغانستان و نیز ایجاد چشم انداز در این کشور می باشد. این امر شامل ادغام مجدد کسانی که درخواست پناهندگی شان رد شده است، و حمایت از افغان هایی که از کشورهای همسایه بازمی گردند و نیز مهاجران داخلی، می شود. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 1381، دولت آلمان از شمار زیادی از پروژه های توسعه ای در افغانستان حمایت کرده است. در کنار بازسازی ملکی کشور، همکاری آلمان با افغانستان مشخصا بر تقویت دولت افغانستان بر اساس حاکمیت قانون، متمرکز بوده است. حفاظت از حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری و کشت مواد مخدر، تامین امنیت سراسری، و ایجاد یک سیستم حقوقی قابل اعتماد، در همین چارچوب می گنجند. همچنین ضروری است که شهروندان، دولت را به عنوان یک نماینده و خدمات رسان مشروع بشناسند، که نیازهای ابتدایی شان را فراهم می کند. دولت باید به شهروندانش اطمینان حقوقی بدهد و چشم انداز برای آینده و فرصت اشتراک و سهمگیری شخصی ایجاد کند، تا ایشان بتوانند آینده خویش و آینده اقتصادی و سیاسی کشور را شکل بدهند. آلمان، افغانستان را در مبارزه با فقر، بهبود حکومتداری و وضعیت اقتصادی، و نیز پایه گذاری ثبات و امنیت در درازمدت، یاری می رساند. در کنفرانس بروکسل برای افغانستان که در میزان 1395برگزار شد، دولت آلمان تعهدش به افغانستان را تکرار کرد و وعده حمایت مالی برای ثبات و بازسازی ملکی، بشمول تمویل طیف گسترده ای از اقدامات غیرنظامی در افغانستان را سپرد.

در کنار همکاری با شرکای متعدد افغان در زمینه های تامین آب، انرژی، آموزش، صحت و اقتصاد، دولت آلمان با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، ادارات ولایتی و شهری و نیز وزارت امور مالیه افغانستان همکاری می کند تا شرایط زندگی بیجاشدگان داخلی را بهبود بخشد و شهروندان را در برابر حوادث طبیعی بهتر از پیش مجهز سازد. این اقدامات به منظور بهبود شرایط زندگی مردم محل در شرایط اضطراری و نیز رفع نیازمندی های ایشان به طور مستقیم، طراحی شده اند.

برای معلومات بیشتر درباره فعالیت های دولت آلمان در سراسر جهان در جهت رفع علل بیجاشدگی و مهاجرت، باثبات سازی مناطق میزبان، حمایت از مهاجران و استفاده از فرصت های برآمده از مهاجرت، به این صفحات اینترنتی مراجعه کنید: وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) و وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان (AA)

 

Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller

 

«رفع علل بیجاشدگی، به معنای سرمایه گذاری در توسعه است.»

گرد مولر، وزیر همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان 

 

 

چه چیزی نیاز است؟ 

از سال 1381 تا کنون، افغانستان به پیشرفت های چشمگیری در بخش های صحت، آموزش، زیرساخت، حقوق زنان و اداره عامه دست یافته است. این پیشرفت ها باید ترکیب و گسترده شوند. همچنین مهم است که اقداماتی در جهت پیشگیری از بی ثباتی در کشور روی دست گرفته شود. در برابر چنین پیشینه ای، رییس جمهور اشرف غنی و بسیاری از نمایندگان جامعه مدنی مکررا نسبت به «فرار مغزها» - خاصتا جوانانی که بیشترشان تحصیل کرده و شایسته اند - از کشور هشدار داده اند.

به منظور مبارزه با علل بیجاشدگی، اقداماتی برای باثبات سازی وضعیت امنیتی در داخل کشور و نیز مقابله با بدرفتاری سیاسی، استفاده از قدرت نظامی برای قدرت، و افراط گرایی باید اتخاذ شوند. همچنین لازم است که به مردم افغانستان نشان داده شود که ایشان در داخل کشورشان چشم اندازهایی روشن در پیش دارند. در این جهت، ادغام مجدد عودت کنندگان بااهمیت بشمار می رود.

اعتماد افغان ها به دولت شان باید از نو اعمار شود. علاوه بر یک سلسله فعالیت های زیربنایی، ابتکارهایی برای رشد اقتصادی و گسترش آب آشامیدنی و برق، افغانستان با یک تعداد چالش ها در ساختن یک آینده برای مردمش مواجه است؛ چالش هایی مانند مبارزه با فساد اداری، ایجاد میکانیزم هایی برای حاکمیت قانون و ایجاد اداره ای کارآمد. دولت آلمان حمایت لازم را برای مقابله با این چالش ها فراهم می کند.

برای معلومات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید. 

دستاوردها تا کنون چه بوده اند؟ 

از سال 1388 تا کنون، دولت آلمان بیش از 3.8 میلیارد یورو را در پروژه های توسعه ای در افغانستان سرمایه گذاری کرده است: بخش های دارای اولویت در این پروژه ها از این قرار بوده اند: حکومتداری خوب، کمک های انسان دوستانه و ثبات، توسعه زیربنای شهری، توسعه اقتصادی پایدار و ترویج اشتغال. برنامه های متنوعی از گسترش زیرساخت ها و اعمار مراکز صحی و تولید برق تا برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد فرصت های شغلی تطبیق می شوند.

هدف: نشان دادن این موضوع به افغان ها که ایشان در داخل کشور خودشان دورنمایی برای آینده دارند و نیز حمایت از مقام های افغان در فراهم آوری خدمات مناسب برای شهروندان. در حدود 22 میلیون افغان، مرد و زن – بیش از دو سوم تمام جمعیت کشور – اکنون از پروژه های مورد حمایت آلمان مستفید می شوند.

کامیابی آشکار است: تنها چند نمونه در ذیل ذکر می شوند. برای جزییات بیشتر، لطفا نگاه مختصر به معلومات همکاری آلمان با افغانستان را ببینید.

 • از سال 1388، 405  مرکز آموزشی، بشمول 181 مکتب ابتداییه، 161 لیسه عالی، 18 دانشگاه و 45 مکتب آموزش های مسلکی اعمار شده، گسترش یا بهبود یافته اند. در حدود 380 هزار نفر از این اقدامات مستفید می شوند. 
 • از سال 1389، نزدیک به 13500 فرصت شغلی درازمدت ایجاد گردیده و 33 تجارت و 18 کارخانه تولیدی اعمار یا تجهیز شده اند.
 • بیش از 30 هزار جوان که بیست درصدشان را زنان تشکیل می دهند، بین سال های 1393 و 1395، یک دوره آموزش فنی را با کامیابی به پایان رساندند.
 • از سال 1388، بیش از یک میلیون نفر بشمول 198 هزار زن، در دوره های آموزشی دوامدار شرکت کردند.
 • از سال 1392، بیش از 30 هزار خانوار به یک شبکه آب آشامیدنی دسترسی پیدا کرده اند. نزدیک به 243 هزار نفر از این پروژه ها مستفید شده اند. 

هدف های همکاری آلمان با افغانستان چه هستند؟ 

هدف فعالیت های حمایتی کنونی در افغانستان، کاهش علل بیجاشدگی و کمک به شهروندان افغان برای فاصله گرفتن از فقر و افراط گرایی و دریافتن چشم اندازهایی در داخل کشور خودشان به ویژه در ولایت های شمالی می باشد. این همکاری بر بخش های ذیل تمرکز می کند: 

 • دسترسی به آموزش برای دختران و پسران
 • دسترسی به آموزش فنی و مسلکی
 • فرصت های شغلی در مناطق روستایی برای زنان و مردان
 • ترمیم و گسترش زیرساخت ها
 • اصلاح اداره عامه
 • گسترش حاکمیت قانون و ساختارهای مردم سالار و مبارزه با فساد اداری
 • گسترش و توسعه نیروگاه های برق، سیستم های آب آشامیدنی و مراکز خدمات صحی
 • حمایت از مهاجران و پناهندگان در افغانستان در زمینه بازگشت و ادغام مجدد 

مصاحبه ها 

مصاحبه با آرنو توموسکی، هماهنگ کننده نهاد GIZ در بخش بیجاشدگی و مهاجرت 

ویدیو

GIZ Video Thumbnail picture

می توانید ویدیو را در اینجا تماشا کنید: https://www.giz.de/fluchtundmigration/en/html/3562.html

بیشتر بیجاشدگان داخلی در حاشیه شهرها، جایی که زمین هنوز ارزان است اما بیشتر مواد اساسی مورد نیاز در دسترس نیستند، مسکن گزین می شوند. اقامت آنها، بر بازار محلی اشتغال و زیرساخت ها فشار می آورد و موجب بروز تنش و نزاع میان بیجاشدگان و مردم محل می گردد. بیشتر بیجاشدگان داخلی نه منابعی دارند و نه دورنمایی به آینده و این دقیقا جایی است که نهاد جی آی زد(GIZ)  وارد می شود. ß

https://www.giz.de/fluchtundmigration/en/html/3562.html

 

ایجاد چشم انداز در افغانستان 

کارشناسان بازسازی و توسعه 

به منظور افزایش مهارت های مدیریتی در وزارت های افغانستان و دیگر نهادهای کلیدی، دولت آلمان از استخدام کارشناسان ادغام شده و متخصصان بازگشت کننده به بازار کار افغانستان حمایت می کند. این اشخاص اساسا وزارتخانه ها، نهادها و ادارات کلیدی افغانستان را حمایت می کنند. کارشناسان و مدیران باتجربه می توانند به ایجاد ساختارهای کارآمد و شفاف، توسعه برنامه های رهبری و به میان آوردن شفافیت کمک کنند. بیشتر این اشخاص، پیش زمینه ای در افغانستان دارند و از این رو می توانند در پست های کلیدی ایفای وظیفه کنند و در پالیسی های مهم نظارتی و ساختاری، تغییر بیاورند.

این کارشناسان در بخش های حکومتداری خوب، امنیت، سیاستگذاری داخلی و خارجی، اقتصاد، حمل و نقل، آموزش، تحصیلات عالی، فرهنگ و رسانه کار می کنند و در عین حال، تخصص شان را به همکاران شان انتقال می دهند.

از سال 1381 بدین سو، بیش از 100 کارشناس ادغام شده با حمایت دولت آلمان در پست های کلیدی در افغانستان استخدام شده اند. هم اکنون 13 کارشناس ادغام شده در کابل و ولایت بلخ ایفای وظیفه می کنند، در حالی که 22 کارشناس بازگشته در سراسر کشور کار می کنند (آخرین معلومات مطابق عقرب 1397). معلومات بیشتر درباره ادغام مجدد کارشناسان در افغانستان را از اینجا بدست آورید.

ادغام مجدد بیجاشدگان داخلی 

در افغانستان، مانند هر جای دیگری در جهان، بیجاشدگان داخلی به جای رفتن به آنسوی مرزها، در داخل کشور خودشان از نقطه ای به نقطه ای دیگر می گریزند. در سنبله 1397، دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) شمار آوارگان داخلی در افغانستان را بیش از 2 میلیون نفر برآورد کرد. بیجاشدگان داخلی معمولا نسبت به مردم محل دسترسی محدودتری به خدمات دارند و با محدودیت هایی در بدست آوردن سرپناه، غذا، آب، خدمات صحی، آموزش و اشتغال مواجه اند.

به منظور رشد خوداتکایی مهاجران داخلی، «پروژه ادغام بیجاشدگان داخلی در افغانستان» از بیجاشدگان در شروع یک زندگی تازه در محیط جدید حمایت می کند. هدف این فعالیت، ایجاد توانمندی در ایشان برای دست یافتن به خوداتکایی اقتصادی است. در دوره های آموزشی مختلف، کارشناسان افغان وزارتخانه ها و کارمندان نهادهای غیردولتی می آموزند که چگونه اقدامات لازم را در جهت حمایت از بیجاشدگان داخلی، شناسایی و به طور مناسب اجرا کنند.

نمونه هایی از فعالیت های اجرا شده که شرایط زندگی بیجاشدگان داخلی را به طور قابل توجهی بهبود بخشیدند، عبارت اند از: دو مکتب برای 2750 خانواده، 95 چاه آب آشامیدنی جدید، 344 سرپناه موقت برای خانواده های آسیب پذیر، برگزاری دوره های آموزشی بافندگی، خیاطی و ساخت و ساز با گِل برای 8400 نفر، آموزش حل و فصل منازعات و مراقبت های صحی، دوره های سواد آموزی و حسابداری برای بیش از 1600 نفر. برای معلومات بیشتر درباره این پروژه به اینجا مراجعه کنید.

ایجاد چشم اندازها از طریق ارایه فرصت های آموزشی و اشتغال 

ویدیو درباره توسعه در افغانستان را تماشا کنید: https://www.giz.de/fluchtundmigration/en/html/3594.html

هر سال، نزدیک به 400 هزار جوان افغان با امید اندکی برای یافتن یک شغل مناسب، وارد بازار کار می شوند. دو دلیل برای این وضعیت وجود دارد: افغانستان با کمبود فرصت های شغلی مواجه است، اما در عین حال دوره های آموزشی نیز کمتر به نیازمندی های بازار کار و مهارت هایی که کشور بدان ها نیاز دارد، توجه می کنند. جوانان از فقدان تجربه عملی و دانش مدیریت روندهای اقتصادی به شکل بهینه و موثر رنج می برند.

دولت آلمان می کوشد تا اقتصاد بومی افغانستان را از طریق حمایت مالی از طرح های کارآفرینی، به پویایی و تحرک وادارد. زارعان، تامین کنندگان، خرده فروشان، کارآفرینان، انجمن های کسب و کار و ذینفعلان سیاسی به طور مداوم از آموزش و پشتیبانی افراد متخصص در زمینه های فنی، سازمانی و مدیریتی بهره مند می شوند. برنامه هایی مانند برپایی نمایشگاه های تجاری، زمینه ساز تبادل نظر می شوند، در حالی که پروژه های ساختمانی موجب ارتقای زیرساخت های اقتصادی می گردند. سیستم های آبیاری و انبارها نیز کمک شایانی به رشد محصولات زراعتی و فعالیت های مربوط به آن کرده اند.

وجود فرصت های کسب درآمد برای همه گروه های مردم، باعث ایجاد اطمینان و انسجام اجتماعی می شود. بین سال های 1394 و 1395 ، به عنوان مثال نزدیک به 12800 فرصت شغلی دایمی ایجاد شده اند، ابتکارها مورد تشویق قرار گرفته اند، بازارها گسترش یافته اند و پروسه های تولیدی بهینه تر عمل می کنند، که منجر به افزایش درآمد بسیاری از کارآفرینان شده است. برای معلومات بیشتر درباره برنامه دولت آلمان برای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال به اینجا مراجعه کنید.

تعلیم و آموزش – کلید آینده درخشان 

Students at a TVET school

ولفگانگ گرهارد، سیاستمدار آلمانی باری گفته بود: «تعلیم و آموزش، پاسپورت ما بسوی آینده اند.» کامیابی اقتصادی یک کشور به موازات تعلیم و آموزش آن پیش می رود: تنها یک نسل آموزش دیده می تواند از فرصت های موجود در جهت توسعه و ترقی استفاده کند. سه دهه خشونت و در ادامه آن رژیم طالبان، اثرشان را بر افغانستان برجا گذاشته اند: تنها کمتر از نیم میلیون کودک در رژیم طالبان به مکتب رفتند، در حالی که دختران مجبور بودند در خفا درس بخوانند. اکنون در حدود 9 میلیون کودک به مکتب می روند. این بدان معنا است که 74 درصد دختران و 98 درصد پسران به مکتب ابتداییه می روند و سواد می آموزند.

برنامه های دولت آلمان از آموزش استادان مراکز فنی و مسلکی حمایت می کنند و زمینه ساز حرکت از نصاب درسی نظری محض بسوی آموزش های عملی که دربرگیرنده نیازهای بازار کار باشد، می گردند. در حال حاضر تقریبا 3500 جوان آموزش می بینند تا در مکتب های فنی تازه اعمار شده در شهرهای کابل و مزار شریف، به تدریس بپردازند. همچنین این فعالیت ها موجب افزایش همکاری میان نهادهای آموزشی و شرکت هایی که شاگردان می توانند در آنها با کار عملی و اجرای وظیفه آشنا شوند، می گردند. پروژه «آموزش های فنی و مسلکی» (TVET) که از سال 1388 تا کنون در حال فعالیت است، هفت مکتب آموزش های فنی را در کابل، مزار شریف و کندز، اعمار یا نوسازی کرده است. بیش از 50 مکتب با کارگاه های ابتدایی و میز و چوکی تجهیز شده اند، در حالی کههفت رشته جدید فنی و مسلکی، در 51 مکتب توسعه یافتند و معرفی شدند. بیش از 14 هزار جوان اکنون در این مراکز فنی مشغول تحصیل هستند.

در تمام بخش های آموزشی و تعلیمی، از سال 1388، در مجموع بیش از 400 نهاد آموزشی ساخته یا نوسازی شده اند؛ بشمول 181 مکتب ابتداییه، 161 مکتب ثانویه، 18 دانشگاه و 45 مکتب مسلکی. از این اقدامات در افغانستان نزدیک به 380 هزار نفر بهره می برند. برای معلومات بیشتر درباره اقدامات حمایتی از تعلیم و آموزش به اینجا مراجعه کنید.

یک آینده صلح آمیز برای تمام شهروندان افغان 

International Children's day - kids painting for the 'pictures of hope' exhibitionتمام شهروندان افغان باید بتوانند دور از جنایت و افراط گرایی زندگی کنند. پروژه «خدمات صلح ملکی» (ZFD) که در سال 1383 راه اندازی شد، به منظور تقویت صلح میان گروه های قومی، مذهبی و اجتماعی از طریق بازتاب، راه های خلاقانه برای مقابله با ترس و خشم، اقدامات برای ایجاد اعتماد، برقراری روابط غیرخشونت آمیز، انتقاد سازنده، کمک به خود و میانجیگری اختلاف طراحی شده است. به وسیله حمایت ها و فعالیت های این پروژه، اهداف درازمدت صلح محقق شده اند: تغییرات در بسیاری نقاط فراتر از مرزهای قومی و زبانی و نقش های سنتی جنسی رخ می دهد. به عنوان مثال، این پروژه فعالانه در ادغام مجدد مجرمان جوان در نهادهای جزایی و گشایش روزنه امید برای ایشان پس از رهایی از زندان مشغول کار است. در همین چارچوب، برای کودکان خیابانی زمینه آموزش و ادغام در جامعه فراهم می گردد. برای معلومات بیشتر درباره حمایت از روندهای صلح جامعه مدنی به اینجا مراجعه کنید. 
 

یک خدمت ملی صحی چشم اندازهای تازه می سازد 

New facilities open at the Kunduz Regional Hospital with funding from Germany.

برای بیشتر افغان ها، خدمات صحی مناسب دور از دسترس است، چرا که در بیشتر موارد، کلینیک ها، مراکز صحی و شفاخانه ها چند روز راه دورند. اعمار زیرساخت های نوین صحی، تجهیز شمار زیادی از مراکز خدمات صحی و برگزاری دوره های آموزشی برای کارمندان بخش صحی موجب ارتقای مراقبت های صحی برای مردم در مناطق روستایی و شهری می شود. شفاخانه های جدید با درنظرداشت معیارهای نوین بهداشتی و موثریت انرژی اعمار شده اند و محیط بهتری را برای بیماران و کارمندان فراهم می کنند. در عین حال، اقدامات زیربنایی جانبی نیز دسترسی به این مراکز صحی را برای مردم محل در خارج از شهر یا روستای شان ساده می کند.

در کنار روش های تشخیص بهتر، مراکز صحی بسیاری در افغانستان اکنون از فناوری های مبتکرانه مانند معاینه از راه دور استفاده می کنند. از سال 1388، در مجموع 68 شفاخانه و مرکز صحی، در سراسر کشور اعمار یا نوسازی شده اند و برای بیش از 3 میلیون شهروند خدمات ارایه می کنند.

برای معلومات بیشتر درباره گسترش مراقبت های صحی در سراسر کشور و بهبود سیستم خدمات صحی به اینجا مراجعه کنید. 

 

#RumoursAboutGermany – یک کمپاین معلوماتی در افغانستان 

وزارت امور خارجه آلمان یک کمپاین معلوماتی گسترده را در قالب تلاش هایش برای مبارزه با شایعات و دروغ هایی که توسط قاچاقچیان انسان پراکنده می شوند، در افغانستان راه اندازی کرده است. این کمپاین با استفاده از کانال های متعدد – رادیو و تلویزیون، شبکه های اجتماعی، ارتباطات از جانب سفارت آلمان و برنامه های جامعه مدنی – در نظر دارد تا اطمینان حاصل کند که شهروندان افغان رفتن به اروپا را در حالی که تصویری واقع بینانه از زندگی در اروپا دارند، مد نظر قرار می دهند و زندگی شان را به خاطر معلومات نادرست به خطر نمی اندازند. هدف این کمپاین، دادن معلومات و نه ترساندن و بازداشتن است:  http://www.rumoursaboutgermany.info

 

 

#RumoursAboutGermany

به شایعات و معلومات نادرست که توسط قاچاقچیان انسان درباره سفر ساده و زندگی آسان در آلمان پخش می شوند، باور نکنید.

زندگی تان را با فرار به اروپا به خطر نیندازید.

قاچاقچیان انسان جنایتکارانی هستند که تنها به پول می اندیشند. آنها واقعیت را نمی گویند و به زندگی انسان ها اهمیتی نمی دهند. 

آلمان از حمایتش از افغانستان دست می کشد.

نادرست! آلمان به حمایتش از افغانستان و تلاش هایش برای باثبات سازی کشور از طریق آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و کمک به مردم افغانستان به ویژه در بخش های تعلیم و آموزش فنی ادامه می دهد. 

آمدن از افغانستان به شما حق پناهندگی می دهد. 

درست نیست! تنها افرادی که در معرض آزارهای دایمی هستند، می توانند به دریافت حق پناهندگی امیدوار باشند. 

تمام افغان هایی که من در اروپا می شناسم موفق اند. 

در بیشتر موارد، مهاجران پول خود و نیز غالبا از بستگان شان را برای رسیدن به اروپا سرمایه گذاری می کنند. واضح است که ایشان این گام را به عنوان یک کامیابی برای مردمی که در کشور مانده اند، جلوه می دهند، حتی اگر واقعیت با تاسف، کاملا متفاوت باشد. افغان های بسیاری در آلمان که تحصیل نکرده اند یا نمی توانند آلمانی صحبت کنند، بیکارند. 

من می توانم در آلمان کار کنم. 

دولت آلمان برای مهاجران، شغل فراهم نمی کند. معمولا سال های زیادی وقت می گیرد تا یک مهاجر به طور قانونی اجازه کار در آلمان را بدست آورد. 

به من پول خوشامدید پرداخت خواهد شد. 

بر خلاف شایعات و معلومات نادرست که توسط قاچاقچیان انسان پراکنده می شوند، آلمان به مهاجران پول خوشامدید پرداخت نمی کند. به وسیله پخش چنین شایعه هایی، قاچاقچیان انسان زندگی انسان ها را آگاهانه به خطر می اندازند. 

من قادر خواهم بود که درآمد کسب کنم و مزایایی را در آلمان دریافت نمایم. 

دولت آلمان برای مهاجران شغل فراهم نمی کند. علاوه بر این، هزینه زندگی در آلمان نسبت به افغانستان بسیار بالاتر است. 

 

شما می توانید با زبان انگلیسی در آلمان راه تان را باز کنید.

زبان آلمانی، تنها زبانی است که در زندگی روزمره، نهادهای دولتی و بیشتر شرکت ها در آلمان صحبت می شود.

 

آلمان می تواند 800 هزار پناهنده را بپذیرد.

نادرست! اقامت در آلمان مشروط به الزامات قانونی ویژه ای است. اقامت غیرقانونی یک جرم جنایی بشمار می رود. مردمی که اجازه اقامت دریافت نمی کنند، بازگشت داده خواهند شد.

داستان های ما