بهبود دسترسی مردم افغانستان به صحت

گرچه نرخ امید به زندگی در افغانستان افزایش یافته است، ولی مرگ و میر مادران هنوز بالاست. مطابق آمار صاحب نظران بانک جهانی، در هر 100 هزار زایمان، 396 مورد مرگ اتفاق می افتد. میزان مرگ و میر اطفال و شیرخواره ها نیز جزو موارد بالا در سطح جهان است.

وضعیت

هر چهارده طفل از 1000 زایمان، بیش از 5 سال زنده نمی‌مانند. مطابق آمار یونیسف، حدود 600 هزار طفل زیر پنج سال به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. وضعیت صحت مخصوصا در مناطق خارج از کابل نامطلوب است. بسیاری امکانات بهداشتی قدیمی و ناقص هستند.

هدف

مردم ساکن شمال افغانستان، خدمات بهداشتی بهتری دریافت می کنند. مخصوصا در قسمت نگهداری از زنان باردار، مادران و اطفال، پیشرفتی صورت گرفته است. ظرفیت شفاخانه های همکار بالا رفته است. وسایل و مدیریت کلینیک ها بهتر شده و توانایی های کارمندان ارتقا داده شده است. خدمات طبی از راه دور، ارائه خدمات طبی را به مناطق دور فراهم ساخته است. توسعه و گسترش خدمات بهداشتی سبب بهبود وضعیت زندگی مردم شمال افغانستان می شود. این امر پیش شرط لازم برای ثبات کشور است. پیشرفت های سریع در صورت امکان دوام می یابد.

اقدامات و نتایج

از سال 2006 بدین سو، بانک توسعه ای KfW به نمایندگی از وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان، از بازسازی، آبادی و ساخت امکانات حفظ الصحة در شمال افغانستان حمایت می کند. خدمات بهداشتی در محل با بازسازی شفاخانه ها و توسعه ظرفیت ها، به علاوه ارائه خدمات طبی از راه دور، توسعه داده می شود.

شفاخانه محلی در بلخ و ولایات همجوار در شمال

بعد از ویرانی ساختمان قدیمی در آتش سوزی، شفاخانه محلی در مزار شریف با کمک آلمان در سال 2013 بازسازی و افتتاح شد. شفاخانه محلی  بلخ نقشی کلیدی در ارائه خدمات بهداشتی در محل دارد. این شفاخانه مرکز عمده صحی برای حدود 430 هزار باشنده مزار شریف و محل رجوع حدود شش میلیون نفر از مناطق پیرامون است. به علاوه، این شفاخانه مرکز آموزشی نیز بوده و پرستاری و قابلگی را آموزش می دهد. به این ترتیب نقش کلیدی در تربیت متخصصان جدید صحی و پرستارها دارد.

توسعه مرکز صحت مادر و طفل در مزار شریف

اخیرا تلاش ها روی ارائه خدمات مناسب زایمانی و نگهداری از اطفال در شفاخانه محلی بلخ متمرکز شده است. مرکز صحت مادر و طفل در بلخ قبلا بیش از اندازه مزدحم بود، به حدی که برای 15 هزار زایمان در سال فقط 90 بستر موجود بود. در غالب اوقات باید چهار مریض از یک بستر استفاده می کردند. از می 2019 بدین سو، یک مرکز صحت مادر و طفل جدید در ساحه شفاخانه محلی بلخ برای مردم مزار شریف ساخته شده است. مرکز جدید 360 بستر دارد، 180 بستر آن به زنان و زایمان اختصاص یافته و 180 بستر دیگر آن به نگهداری اطفال مربوط می شود. به علاوه ساختمان جدید، تهیه وسایل طبی و غیرطبی، بخش مهمی از اقدامات تازه است.

نوسازی شفاخانه ولایتی در فیض آّباد

شفاخانه ولایتی فیض آباد تنها شفاخانه مورد مراجعه در نقطه دور شمال شرق کشور، یعنی بدخشان است. تقریبا یک میلیون نفر از آن به عنوان مرکز صحی محلی استفاده می کنند. بانک توسعه ای KfW از توسعه ضروری شفاخانه حمایت کرده و در قسمت تسهیلات فنی کمک می کند. یک مرکز جدید صحت مادر و طفل ساخته شده و یک مرکز خدمات طبی از راه دور ایجاد شده است. اقدامات مذکور با همکاری شبکه توسعه آقاخان که به نمایندگی حکومت افغانستان از سال 2009 مسئولیت شفاخانه را داشته ، صورت گرفته است. نوسازی شفاخانه اهمیت زیاد اجتماعی-سیاسی برای منطقه داشته و مهمترین پروژه آلمان در بدخشان می باشد.

دو برابر کردن سهولیت برای بیماران

شفاخانه صاحب یک مرکز جدید تشخیص و تداوی شده که در ساختمان بیماران قرار دارد، با 76 بستر اضافی و وسایل ضروری طبی و غیرطبی. این اتفاق سبب ازدیاد ظرفیت شفاخانه تا حدود 140 بستر شده است.

رضایت بالای بیماران

نظرخواهی راجع به خدمات طبی و نظرخواهی ماهانه از مریضان، بخشی از اقدامات مربوط به بهبود خدمات صحی است. نتایج مثبت اند: در پایان شش ماه اول 2018، حدود 95 درصد مریضان گفتند که از خدمات ارائه شده در شفاخانه راضی هستند.

خدمات ارائه شده در شفاخانه ولایتی در جریان پروژه رو به بهبود بوده است. در سال 2018، اهداف سالانه تعیین شده توسط وزارت صحت عامه افغانستان در تمام بخش ها، برآورده شد.

خدمات طبی از راه دور فاصله ارائه خدمات را از بین می برد

در سال های اخیر در کل 10 شفاخانه و مرکز صحی به نمایندگی از وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان در ولایات بدخشان، بلخ، کندز و تخار ساخته و تجهیز شده اند. با وجود پیشرفت چشمگیر در ارائه خدمات صحی، دسترسی مردم ساکن در بیرون مراکز شهری به خدمات طبی، هنوز دشوار است. سه چهار مردم منطقه – مخصوصا زنان - به سختی به خدمات صحی دسترسی دارند.

خدمات طبی از راه دور برای علاج همین مشکل ایجاد شده است. شبکه خدمات طبی از راه دور در شمال افغانستان توسط آلمان ایجاد و حمایت می شود. این شبکه در ارائه خدمات صحی به ولایات بدخشان، بلخ، کندز و تخار کمک خواهد کرد. یکی از اولویت های اساسی این شبکه ارائه خدمات صحی به مادران و اطفال می باشد.

برای تسهیل کار شبکه خدمات طبی از راه دور، حدود 40 مرکز صحی و چهار شفاخانه به عنوان مراکز محلی ساخته یا توسعه داده می شود. وسایل فنی ضروری و آلات مدرن تشخیصی توزیع می شود و کارمندان صحی آموزش های لازم را دریافت می کنند. یک مرکز جدید صحت مادر و طفل همراه با مرکز خدمات طبی از راه دور در شفاخانه فیض آباد ایجاد می شود.

در یک نگاه

برنامه:
مرکز صحت مادر و طفل در مزار شریف؛ بهبود وضعیت شفاخانه ولایتی در فیض آباد؛ خدمات طبی از راه دور در شمال افغانستان
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان
ادارۀ همکار:
وزارت صحت عامه افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بدخشان, بلخ, کندز, تخار
هدف برنامه:
بهبود خدمات بهداشتی برای مردم - مخصوصا زنان باردار، مادران و اطفال - در ولایات شمال افغانستان
مدت کلی:
مزار شریف: جدی ۱۳۹۳ – ثور ۱۳۹۹- فیض آباد: عقرب ۱۳۸۸- سرطان ۱۳۹۷؛ طبابت از راه دور: حمل ۱۳۹۹– حمل ۱۴۰۲