ثبات بیشتر در شمال افغانستان

شرایط زندگی در مناطق دورافتاده شمالی افغانستان دشوار است. بیشتر ساکنان به دلیل معیشت خود، به زراعت و مالداری وابسته اند. در این مناطق تعداد کمی از مشاغل دیگر وجود دارد که فرصت های بهتری دارند.

وضعیت

مردم روستایی شمال افغانستان از وضعیت شکننده امنیتی و زیربناهای های ضعیف منطقه نیز متأثر اند. به عنوان مثال، جاده ها، پل ها و برق وجود ندارد. از آنجائی که این منطقه مکاتب کافی ندارد، فرصت های آموزشی نیز محدود است.

هدف

زیربناهای اجتماعی و اقتصادی جدید و نوسازی شده، شرایط زندگی را در مناطق روستایی شمال افغانستان بهبود بخشیده است. در این منطقه مکاتب، مراکز تجاری و بازارهای محلی فعال، و همچنین سرک ها و پل های قابل عبور وجود دارد.

نمایندگان مردم ساکن در این ولسوالی ها، پروژه های انکشافی را برنامه ریزی کرده و در حین اجرای این پروژه ها از آنها پشتیبانی می کنند. آنها همچنین با یکدیگر بیشتر همکاری می کنند، با نهادهای دولتی مؤثرتر کار می کنند و مسئولیت فعالیت و حفظ و مراقبت زیربناهای جدید را بر عهده می گیرند. این به بهبود شرایط زندگی کمک می کند که یک پیش شرط مهم برای ثبات در کشور است. پیشرفت هایی که به سرعت رخ می دهند، در صورت امکان دنبال می شوند.

اقدامات و نتایج

 وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان از حکومت افغانستان در جهت بهبود اوضاع در ولسوالی های شمالی کشور حمایت می کند. برای دستیابی به این هدف، برنامه با ثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) بر پایۀ برنامه موفق همبستگی ملی که توسط وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان آغاز شده بود، به پیش برده می شود. برنامۀ مذکور خدمات را توسعه داده و ساختارهای اداری را در شمال افغانستان در سال های اخیر پایه ریزی نمود. اکنون تمرکز بر فراهم ساختن زیربناهای بهتر در ولسوالی ها است.

گسترش زیربناها

تیم برنامه در ۵۲ ولسوالی شمال کشور در زمینۀ توسعۀ زیربناها به محلات کمک می کند. پروژه های زیربنایی در مشوره با مردم محل، نهادهای شهرداری و نمایندگان شوراهای اداری ولسوالی ها انتخاب می شوند. یک تأثیر مثبت این کار این است که نمایندگان مناطق مختلف با یکدیگر آشنا می شوند. این اغلب اولین قدم در راه شبکه های مؤثرتر و هماهنگی موفقیت آمیز پروژه های آینده است.

ولسوالی ها برای پروژه های کوچک زیربنایی کمک دریافت می کنند. در انتخاب پروژه ها، شوراهای توسعه ولسوالی، اولویت های توسعه برای ولسوالی های خود را تعیین می کنند. پروژه ها سپس بر اساس برنامه های توسعه منطقه ای موجود انتخاب می شوند.

تاکنون بیش از ۲۸۰ ساختمان مکتب و ۴۰ سرک و پل ساخته شده، نوسازی یا تمدید شده است. مکاتب، تجهیزات مورد نیاز خود را دریافت کرده اند. اکنون معلمان بهتر می توانند از روش های تدریس جذاب استفاده کنند. در مکاتب جدید، کودکان می توانند تحت شرایط مناسب درس بخوانند، در حالی که سرک های جدید، رسیدن افراد به محلات کار، بازار یا دفاتر دولتی را آسان تر می کنند.

پروژه های ساختمانی باعث ایجاد شغل و در نتیجه فرصت های درآمد برای مردم محلی می شوند. تک تک پروژه ها توسط مهندسان سازمان های همکار، شرکت های ساختمانی، شوراهای توسعه ولسوالی ها و کارشناسان نظارتی، کنترول و بازرسی می شوند. این کار کیفیت و انتقال دانش در بین کلیه جوانب ذیدخل را تضمین می کند.

آموزش شوراهای ولسوالی

اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی ها مربوط به ۵۲ ادارۀ ولسوالی، آموزش دریافت کرده اند و مهارت های حرفه ای و توانایی خود را برای انجام اقدامات مؤثر ارتقا بخشیده اند. اعضای شورا در انتخاب و نظارت بر پروژه ها آموزش می بینند. این آموزش به آنها این امکان را می دهد تا بهتر ارزیابی کنند که کدام پروژه های زیربنایی برای مردم محل بهترین است. در نتیجۀ آموزش، فرآیندهای استفاده شده برای تحقق پروژه ها، کارآمدتر و مؤثرتر شده است. اعضای شورای انکشافی ولسوالی همچنین برای حل اختلافات و بهبود فرصت ها برای زنان و مدیریت منابع جامعه، آموزش می بینند. تقریبا ۱۹٬۰۰۰ عضو شوراهای توسعه ولسوالی ها، از جمله حدود ۴٬۴۰۰ زن تاکنون در آموزش شرکت کرده اند.

بررسی اثربخشی فعالیت ها

میان سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸، طی یک تحقیق علمی مداوم ارزیابی شد که آیا برنامه باثبات سازی، پیشرفت هایی را در منطقه به وجود آورده است و اگر چنین است، تا چه حد. این تحقیق این نکته مثبت را برملا ساخت که نمایندگان شوراهای توسعه ولسوالی ها، هم در انتخاب و هم در اجرای پروژه ها دخیل اند. این امر شفافیت را فراهم می سازد و تضمین می کند که پروژه های جدید زیربنایی پاسخگوی نیازهای واقعی باشند.

در سال ۲۰۱۸، مطالعه نهایی به این نتیجه رسید که اقدامات انجام شده در این پروژه باعث افزایش حضور و قابلیت دید دولت در مناطق دورافتاده می شود و تأثیر مثبتی در باثبات سازی چهار ولایت دارد.

در یک نگاه

برنامه:
برنامۀ ثبابات سازی شمال افغانستان (SPNA)
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ دولت فدرال آلمان
ادارۀ همکار:
بنیاد آقاخان در افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW آلمان، بنیاد آقاخان در افغانستان، ادارۀ همکاری تخنیکی و انکشاف (ACTED)، دفتر مرسی کور
ولایات:
بدخشان, بغلان, کندز, تخار
هدف برنامه:
باثبات سازی منطقه از طریق بهبود زیربناهای اجتماعی-اقتصادی و قادر ساختن شوراهای انکشافی ولسوالی ها به انجام فعالیت های مؤثر و شایسته
مدت کلی:
ثور ۱۳۸۹ – جدی ۱۳۹۸