خوب زیستن در شهر

مناطق شهری، ساکنان جدیدی را به خود جلب می کنند. مردم به امید زندگی بهتر از مناطق روستایی به شهرها نقل مکان می کنند. روند جهانی اسکان در شهرها به افغانستان نیز رسیده است. پیش بینی ها بر این است که تا سال ۲۰۶۰ نصف نفوس افغانستان در شهرک ها یا شهر ها زندگی خواهند کرد.

وضعیت

پایتخت به سرعت در حال گسترش است. با رشد جمعیت حدود ۱۰ درصد در ده سال گذشته، کابل یکی از شهرهایی است که در سطح جهان سریع ترین رشد را دارد.

با این حال، رشد زیربناها قادر به برابری با سرعت رشد جمعیت نیست. هفتاد فیصد جمعیت کابل در مناطق مسکونی غیررسمی یا غیرقانونی زندگی می کنند. شرایط زندگی پرمخاطره است. برای سه نفر از هر چهار ساکن این مناطق، دسترسی به خدمات اولیه مشکل یا ناممکن است. مکاتب، دفاتر دولتی، شفاخانه ها و دواخانه ها به آسانی در دسترس نمی باشند. دفع غیرمنظم زباله ها و فاضلاب، تاثیرات مخربی روی کیفیت زندگی دارد. سرک ها در حالت ترمیم نشده اند. ساحات پیاده رو یا مناطق سبز وجود ندارد. این چالش ها مخصوصا مناطق کهنه شهر را متاثر می سازند. مرکز تاریخی شهر کابل، شهری که پنج میلیون جمعیت دارد، بخاطر توسعه مناطق مسکونی غیرمنظم، رو به زوال و محو شدن گذاشته است.

هدف

جهت رفع چالش های گوناگون ناشی از اسکان در شهر، دولت افغانستان برنامه ای را تحت عنوان «برنامه ملی اولویت های شهری» به راه انداخته است. پروژه «تغییر کناره دریای کابل» از این برنامه در زمینه بازسازی ساحات شهری حمایت می کند. زیربناهای اجتماعی و اقتصادی در بخش های انتخاب شده شهر کهنه کابل، بهسازی شده اند. جاهای مشخص و تعریف شده عامه، فرصت های خرید و فروش، تجارت و بازار را تقویت می بخشد. به میراث های تاریخی و فرهنگی موجود در ساحه هایی که نوسازی می شوند، توجه ویژه می شود. شرایط بهتر محیطی، مناطق مسکونی را بهتر ساخته و کیفیت زندگی را بلند می برد. شرایط بهتر زندگی کمک می کند تا محیطی امن و مطمئن برای ساکنان کابل ایجاد گردد. پیشرفت هایی که به سرعت قابل حس باشند، در صورت امکان، دنبال می شوند.

تمرکز خاص روی شامل ساختن ساکنان است. طی یک دوره ۳۰ ماهه، تعاملات گسترده ای بین همه شرکت کنندگان ایجاد می شود که مواجهه مثبت بین گروه های مختلف قومی و کاربران را بیشتر می کند.

اقدامات و نتایج

اقدامات روی همه جنبه های زندگی مردم مانند مسکن و کار، عبور و مرور و خدمات، دانش و لوازم محل تاثیر می گذارند. پروژه به چند بخش تقسیم شده است که هریک مستقل از بخش های دیگر تطبیق می گردد.

بخش های مختلف برنامه اهداف زیر را تعقیب می کنند:

  • ایجاد و بهسازی زیربناهای عامه شهری
  • طرح فضاهای عامه و ساحه های سبز
  • بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی و وضعیت محیطی
  • نوسازی و احیای دوباره مجتمع تاریخی و صنعتی ماشین خانه، و تبدیل نمودن آن به مکانی برای برنامه های اجتماعی-اقتصادی و نیز استفاده اقتصادی-تجارتی
  • ایجاد چشم انداز اقتصادی برای مردم

 

بازسازی و احیای دوباره مجتمع صنعتی داخل شهر، به ساکنان امکانِ دسترسی به کار و درآمد را می دهد. علاوه بر آن، در مرکز تعلیمات حرفوی جنگلک، کورس های مختلف تعلیمی ارائه می شود که به مردمی که در نزدیکی پارک صنعتی زندگی می کنند، امکان شرکت در آموزش های حرفوی را می دهد. کسانی که علاقه مند هستند، می توانند برای یادگیری انواع صنایع و شغل‌ ‌ها مانند خیاطی، گلدوزی، قالین بافی، نجاری، باغداری و نماسازی در کورس های مربوطه درخواست دهند.

پس از آغاز برنامه در ماه اسد ۱۳۹۸ اولین تاثیرات مثبت آن نمایان شده است. افراد واجدشرایط و غیرواجدشرایط توانسته اند کارهای موقتی و دایمی با درآمد یافته، و وضعیت زندگی و درونمای آینده شان را بهبود بخشند.

اشتراک ساکنان

کار ساختمانی در داخل شهر برای ساکنان بصورت واضع قابل دید است. آنان می بینند که سرک ها، پیاده روها، مارکیت ها و پارک ها در محلات نزدیک شان ساخته می شوند. این فضای مناسبی را برای اشتراک ساکنان محل در پروژه نوسازی مهیا می کند. اقدامات ساده در زمینه دفع زباله ها، تامین آب، تخلیه فاضلاب و زهکشی باعث پیشرفت های ملموس در وضعیت محیط زندگی روزمره مردم می شود.

حفاظت از میراث فرهنگی

این پروژه در نظر دارد که بین زیستن و کار کردن در ساحه تاریخی شهر، توازن ایجاد کند. پروژه شرایط مناسبی برای خرید و فروش، مارکیت ها و تجارت های کوچک ایجاد می کند و  زندگی روزمره برای ساکنان و کارگران را بهتر می سازد، درحالی که در عین زمان از میراث فرهنگی و تاریخی نیز حفاظت می کند. همچنین، توسعه زیربناها دسترسی به آموزش، خدمات صحی، بازار مواد غذایی و دفاتر دولتی در محل را تسهیل می کند. بهسازی محیط مسکونی، همبستگی اجتماعی را تقویت می بخشد. حدود ۳۹۰۰۰۰ نفر از ساکنان کابل از اقدامات گوناگون این پروژه منفعت خواهند برد.

در یک نگاه

برنامه:
تغییر کناره دریای کابل
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان
ادارۀ همکار:
بنیاد آقا خان برای فرهنگ (AKTC)
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
کابل
هدف برنامه:
بهبود زیربناهای شهری، اجتماعی و اقتصادی در مرکز تاریخی کابل؛ و ممکن ساختن تعامل بین گروه های قومی و استفاده کنندگان مختلف این بخش ها
مدت کلی:
سرطان ۱۳۹۷ – اسد ۱۴۰۱