شاهراه ملی کندز-خلم / زیرساخت ها موجب احیای اقتصادی می شود

شبکه جاده ای در شمال افغانستان توسعه کافی نیافته است. جاده ها در وضعیت خرابی قرار دارند. شماری در جنگ از بین رفته اند، اما اکثرشان از قبل خامه و ناهموار بودند. در بسیاری مناطق ارتباط مستقیم بین شهرها وجود ندارد، در حالی که سایر مناطق روستایی عملا فاقد جاده می باشند.

وضعیت

برای رفتن از کندز به مزار شریف، رانندگان موترهای عادی و لاری باید 120 کیلومتر راه را به سمت شهر پلخمری بپیمایند. راه فرعی سبب می شود تا بجای پیمودن مسیر مستقیم 112 کیلومتری از کندز به خلم، 234 کیلومتر را بپیمایند، یعنی زمان سفر، مصرف تیل، مصرف ترانسپورت و تولید کاربن دی اکساید را دو برابر می سازد. نبود ارتباط بین کندز و مزار شریف به عنوان مرکز فعالیت تجاری، یک مانع عمده فراراه تدارکات و توسعه اقتصادی در شمال می باشد.

هدف

111.5 کیلومتر راه جاده قدیم ابریشم بین کندز و شهر خلم که قبلا ناهموار نبود، توسعه یافته و اسفالت شده است. انکشاف شاهراه ملی موجب تقویت توسعه اقتصادی شده و ولایات شمال را کمک می کند تا یکجا رشد کنند و میزان فقر را پایین بیاورند و در پروسه صلح سهیم شوند. کندز به خوبی به مرکز فعالیت های اقتصادی مزار شریف وصل شده، برای حدود 1.7 میلیون نفر زمینه دسترسی بهتر به بازار و خدمات بهداشتی فراهم شده است.

اقدمات و نتایج

شاهراه ملی کندز - خلم از سوی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان ساخته شده و به وزارت ترانسپورت افغانستان تحویل داده می شود. جاده از راه سخت و ناهموار می گذرد. جاده، برای این که لاری های بزرگ نیز بدون کدام مشکلی رفت و آمد بتوانند، در ناحیه آیرگنک راست و کلان می شود. ارتباط مستقیمی که جاده ایجاد می کند، فاصله و زمان رانندگی بین کندز و خلم را تا نصف کاهش می دهد.

ساخت و ساز چهار مرحله ای

ساخت شاهراه ملی در چهار مرحله صورت می گیرد. دو بخش نخست آن، 58 کیلومتر از خلم، در آخر سال 2017 تکمیل شد، و نیمه اول فاز سوم توسعه، تا 68 کیلومتر، در سپتمبر 2018 پایان یافت. در جریان کار ساخت و ساز با باشندگان محل و نماینگان شوراهای ریش سفیدان از نزدیک مشورت صورت می گرفت. این کار سبب ایمن شدن پروژه می گردد. با وجود شرایط دشوار، کار ساخت و ساز بدون وقفه ادامه داشته است.

ظرفیت بالا برای استفاده آینده

دو بخش اول شاهراه، 6.5 کیلومتر را به سمت غرب از کندز به ولسوالی چاردره شامل می شود، و 8 کیلومتر از خلم به سمت شرق به مناطق شدیدا پرنفوس و زراعتی منتهی می گردد. به دلیل وضعیت خراب جاده، که یک تعدادشان هنوز خامه اند، و خطرهای امنیتی بخصوص در نزدیکی های چاردره، از جاده فعلا بصورت بسیار محدود استفاده می شود. مطالعات و سرشماری ها نشان می دهد که روزانه تا حدود 1300 موتر، در سال نخست تکمیل شاهراه ملی جدید، از آن استفاده خواهد کرد.

بهره مندی باشندگان محل

مردم محل نیز از ساخت و ساز جاده به سبب انکشافات متعدد زیربنایی بهره مند خواهند شد. اکثر مردم محل برای زندگی شان به زراعت وابسته هستند. شاهراه ملی جدید انتقال مواد زراعتی را برای مردم آسان کرده و دسترسی آنان به بازار را فراهم می سازد. در امتداد شاهراه، چاه هایی حفر می شود و راه دسترسی به آن نیز هموار می گردد. این ساخت و ساز اضافی، موجب اعتماد سازی شده و قبولی و حمایت از پروژه را میان باشندگان بالا می برد. برنامه پول در برابر کار برای مردم ساکن در قریه های نزدیک فرصت درآمد را در طول زمان ساخت و ساز فراهم می سازد.

در یک نگاه

برنامه:
شاهراه ملی کندز - خلم
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار:
وزارت انرژی و آب افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
بانک توسعه ای KfW
ولایات:
بلخ, کندز
هدف برنامه:
تقویت شاهراه ملی کندز و خلم برای رشد اقتصادی ولایت های شمال افغانستان
مدت کلی:
سنبله ۱۳۸۹ – جدی ۱۴۰۲