پولیس شهروندمحور

در حال حاضر، پولیس ملی افغان قادر به انجام کامل وظایف شان در برقراری قانون و نظم و پاسخگویی به درخواست های شهروندان نیست. دشواری کار پولیس فقط به دلیل وخامت وضعیت امنیتی نبوده، بلکه مشکلات داخلی سازمان پولیس و نظم ضعیف جریان کاری، کار موثر پولیس در مطابقت با قانون را بی نتیجه کرده است.

وضعیت

افسرهای پولیس فاقد مهارت های اجتماعی مانند مهارت های ایجاد ارتباط و کار گروهی و نیز فاقد استراتیژی حل اختلاف و درگیری می باشند.

اعتماد شهروندان تحت چنین شرایطی به دست آوردنی نیست. سطح همکاری میان پولیس و مردم به شدت پایین است. در کل، پولیس ملی افغان فاقد تخصص اند، که این کمبود تاثیر ویرانگری روی وضعیت امنیتی افغانستان دارد. بنابراین، ایجاد یک نیروی پولیس منظم و تعلیم دیده، یکی از اولویت های کار آلمان در افغانستان می باشد.

هدف

نیروهای پولیس افغان مسئولانه عمل می کنند؛ اعتماد عمومی به پولیس بالا رفته و شهروندان با روحیۀ اعتماد با پولیس همکاری می کنند. پولیس می تواند اختلافات و درگیری های داخلی را بصورت سریع حل کند تا روی وظیفه اصلی خود که حمایت از شهروندان می باشد، تمرکز نماید. محیط آرام و نهادهای قوی دولتی، ثبات را ایجاد کرده و امنیت و صلح را در کشور تقویت می کند. پیشرفت های سریع در صورت امکان دوام می یابد.

اقدامات و نتایج

برنامۀ پولیس اجتماعی در افغانستان (CPA) یک رویکرد موثر در بخش کار پولیس است که در سراسر جهان استفاده می شود. این مفهوم مبتنی بر این نظریه است که پولیس باید شهروندان را به کار خود نزدیک سازد. در این برنامه روی ارتباط نزدیک میان پولیس و مردم تمرکز می شود. وزارت امور داخله افغانسان نیز قول داده است تا با استفاده از این برنامه، کار پولیس را بهتر کند. به همین خاطر، در 34 ولایت کشور، مراکز پولیس اجتماعی ایجاد کرده است. این بدین معنا است که اکنون بخش هایی از پولیس به صورت مشخص مسئول ارتباط با مردم است. این بخش ها، نقاط مهم تعامل می‌باشند، و اساس همکاری آلمان با افغانستان را در قسمت پولیس اجتماعی تشکیل می دهد. برنامه کنونی، به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ دولت فدرال آلمان، با تمرکز روی ولایات شمال افغانستان آغاز شد، اما به خاطر اهمیت امنیت در کشور، توسعه داده شد تا 9 ولایت دیگر را نیز شامل شود. این برنامه در همکاری نزدیک با مراجع افغانستان و تیم پروژه ای پولیس آلمان (GPPT) عمل می کند.

گفتگو با مردم

برنامه، از گفتگوی مستقیم بین پولیس و مردم در قالب چارچوب هایی که روی موضوعات امنیتی تمرکز دارد، حمایت می کند. مثلا، مردم می توانند در جلوگیری و بررسی جرم در محله شان، با ارائه معلومات لازم، کمک کنند. تا جون 2019، حدود 14000 شرکت کننده در مشاوره عمومی در سطح ولسوالی سهم گرفتند. بیش از 740 جلسۀ گفتگو برگزار شده است.

کنفرانس ها در سطح ولایت سالی یکبار برگزار می شوند. در این مراسم، نمایندگان ارشد پولیس، حکومت محلی و جامعه مدنی شرکت می کنند. آنان در کنار سایر مباحث، روی موضوعات امنیتی که ولسوالی ها یا یک ولایت را متأثر ساخته است، مانند کمبود نیروها یا ناهماهنگی میان مقامات، بحث می کنند.

ارائۀ معلومات به اطفال مکتب

این پروژه در مکاتب نیز فعالیت دارد تا نسل جوان را نسبت به نقش نیروهای پولیس و اهمیت آن در جامعه آگاه سازد. حدود 126 هزار طفل و جوان در مراسم معلومات دهی توسط پولیس اشتراک نموده اند. افسرهای پولیس به کودکان و جوانان مهارت های عملی، مانند روش های برخورد مناسب با یک قضیه عاجل، را نیز آموزش می دهند.

آموزش افسرهای پولیس

دوره های منظم آموزشی برای تعلیم افسرهای پولیس در مورد اساسات پولیس اجتماعی به راه انداخته شده است. این دوره ها، آگاهی آنان را، در قسمت مهارت های اجتماعی که در حل درگیری ها در حوزه مربوطه شان کمک می کند، نیز بالا می برد. هدف دوره های آموزشی با توجه موضوعات مشخصی که ذکر شد، بهبود مدیریت پولیس، تعلیم پرسونل، ارتقای ظرفیت افسرهای پولیس تعلیم دیده در بخش پولیس اجتماعی می باشد. تا جون 2019 بیش از 18 هزار افسر پولیس آموزش دیدند.

در یک نگاه

برنامه:
پولیس اجتماعی در افغانستان (CPA)
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ دولت فدرال آلمان
ادارۀ همکار:
وزات امور داخلۀ جمهوری اسلامی افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بدخشان, بلخ, بامیان, هرات, جوزجان, کابل, کنر, کندز, لغمان, ننگرهار, نورستان, پنجشیر, پروان, سمنگان, تخار
هدف برنامه:
ارتقای اعتماد عمومی به پولیس، توانمندسازی نیروهای پولیس در حل موثر مشکلات و درگیری های داخلی
مدت کلی:
جدی ۱۳۹۶ – عقرب ۱۴۰۰