کیفیت و شفافیت پروژه های انکشافی

از سال 2009 بدین سو، حکومت فدرال آلمان بیش از 3.8 میلیارد یورو را در «همکاری آلمان با افغانستان»، سرمایه گذاری کرده است. این سهم گیری ملکی، با بحث های داغ عمومی در هر دو کشور همراه شده است. سوال مطرح غالبا این است که آیا پول ها درست استفاده می شود و اهداف مورد نظر به دست می آید.

وضعیت

دستاوردهای همکاری آلمان با افغانستان غالبا برای عموم مردم و تصمیم گیرندگان در آلمان و افغانستان شناخته شده نیست.

کار موثر در راه توسعه، نیازمند پایۀ محکم معلوماتی و نیز حمایت مردم می باشد. بنابراین، اطلاعات درباره نتایج فعالیت های توسعه ای بصورت مداوم جمع آوری و مدیریت می شوند. به منظور تأمین شفافیت در گزارش دهی، مردم از نتایج و دستاوردها آگاهی می یابند. عین مطلب در مورد پروژه های ملی توسعه که توسط همکاران افغان عملی می شود، صدق می کند. تاکنون، وزارت اقتصاد افغانستان در مورد پروژه های انکشافی‌اش بصورت درست و بر اساس اطلاعات قابل اعتماد، گزارش نداده است. هنوز هم در قسمت نظارت، ارزیابی و تحلیل اطلاعات نیاز به تخصص سکتوری و روش شناختی است.

هدف

اقدامات و نتایج همکاری آلمان با افغانستان ثبت و پردازش می شود. مردم افغانستان و فعالان و تصمیم گیرندگان سیاسی در افغانستان و آلمان اطلاعات دقیق، مستدل و مبتنی بر جنسیت را بدست می آورند. وزارت اقتصاد افغانستان قادر است تا از طریق یک سیستم نظارت و ارزیابی، پروژه های ملی انکشافی را بصورت مستقلانه، مستند، ارزیابی و گزارش کند.

اقدامات و نتایج

پروژه روی سه حوزۀ عملیاتی تمرکز دارد:

سنجش نتایج

اقدامات و نتایج همکاری آلمان با افغانستان در یک دیتابیس ضبط می شود. ردیاب توسعۀ آلمان برای افغانستان (DevTracker)، اطلاعات مربوط به بیش از 720 پروژه و بیش از 23 هزار فعالیت (output) را از سال 2009 بدین سو جمع آوری کرده است. معلومات واردشده، به بیش از 50 بخش تقسیم شده اند، مانند زیرساخت، خدمات و آموزش های مالی. این‌‌ها اطلاعات باارزشی هستند که می شود با مردم شریک ساخت، می توان نتایج را بر اساس آنها سنجید و نیز پروژه های فردی و تعهد کلان همکاری توسعه ای آلمان با افغانستان را به کمک شان، ارزیابی کرد.

گزارشدهی شفاف

اطلاعات ردیاب توسعه (DevTracker)زمینۀ گزارشدهی جامع، شفاف و تحقیق پذیر را به عموم مردم و سیاست گزاران در آلمان و افغانستان فراهم می سازد. یکی از اهداف کار روابط عامه در افغانستان دسترسی به تحلیل‌گران سیاسی در رسانه ها و جامعه مدنی است، چون آنها می توانند مردم افغانستان را از موفقیت ها و نگرانی های همکاری آلمان با افغانستان آگاه سازند. از سال 2013 بدین سو 1400 خبرنگار افغان در جلسات مطبوعاتی اشتراک کرده‌اند.

برای این که اقدامات و نتایج همکاری مستقیما در دسترس علاقه مندان قرار داشته باشد، بسیاری از پروژه ها در این ویبسایت معرفی شده اند: germancooperation—afghanistan.de . وبسایت به زبان های دری، پشتو، انگلیسی و آلمانی فعال بوده و بصورت منظم به‌روز می‌شود. آخرین نتایج همکاری آلمان با افغانستان از طریق صفحه فیسبوکی «German Cooperation with Afghanistan» نیز شریک ساخته می شود.

تقویت مهارت ها در وزارت اقتصاد

پروژه، از وزارت اقتصاد در قسمت برگزاری آموزش های حرفه ای در بخش نظارت، ارزیابی، تحلیل اطلاعات و استفاده از نرم افزار، حمایت می کند. کارمندان وزارت می آموزند که چگونه اطلاعات مربوط به پروژه را جمع آوری و ارزیابی کنند، تا در آینده به کمک متخصصان بین المللی نیاز نباشد. یکی از مواردی که روی آن تمرکز می شود، نظارت مبتنی بر نتایج RBM، که متکی بر فارمت های عام بانک جهانی می باشد، است. RBM نظارت و ثبت پیشرفت پروژه های توسعه ای را آغاز کرده و ادامه می دهد.

حدود 350 کارمند حکومت از سال 2013 بدین سو آموزش دیده اند و فعلا قادر هستند که سیستم های نظارت و ارزیابی را خودشان توسعه دهند و در سطح ملی و ولایتی از آن استفاده کنند. یک دیتابیس RBM برای 34 ولایت افغانستان معرفی شده است. این دیتابیس، اطلاعات مربوط به بودجه، موقعیت و پیشرفت در تطبیق پروژه های ملی توسعه ای را در خود دارد. ایجاد این دیتابیس قابل اتکا، تصمیم گیرندگان حکومت افغانستان در سطح ملی و ولایتی را کمک می کند تا در آینده پروژه‌ها را بصورت موثر ارزیابی، پلان گذاری، مدیریت و توجیه  کنند.

تمام اقدامات برای وزارت اقتصاد افغانستان، با هدف حمایت از همکاری دوجانبه انجام شده است. تصامیم مشترک، در جلسات منظم کمیتۀ مدیران گرفته می شود. کمیته مدیرا روی موارد همکاری تصمیم می گیرند. علاوه بر آن، ایشان تطبیق پروژه های توسعه ای را مدیریت و حمایت کرده و پیشرفت را ارزیابی می کنند.

این کار سبب تقویت خوداتکایی افغان ها شده و به پایداری و دوام نتایج کارهای مشترک کمک می کند.

در یک نگاه

برنامه:
نظارت، ارزیابی و روابط عمومی (MEC)
هدایت دهنده:
وزارت همکاری اقتصادی و توسعۀ دولت فدرال آلمان، وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان
ادارۀ همکار:
وزارت اقتصاد افغانستان, وزارت مالیه افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
سراسر کشور
هدف برنامه:
جمع آوری و مدیریت اطلاعات در مورد اقدامات و نتایج همکاری آلمان با افغانستان. عموم مردم و تصمیم گیرندگان بصورت شفاف مطلع خواهند شد. مهارت های نظارت و ارزیابی وزارت اقتصاد افغانستان بهتر خواهد شد.
مدت کلی:
ثور ۱۳۹۲ – قوس ۱۴۰۱