بدخشان

این ولایت کوهستانی در شمال شرق افغانستان که با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان هم‌مرز می باشد، 28 ولسوالی دارد. زبان اصلی آن دری می باشد.

این ولایت با زیربنای توسعه نیافته، بلایای طبیعی و عدم دسترسی بیشتر ساکنانش به خدمات صحی، آب آشامیدنی و انرژی، هنوز با موانع متعددی برای رشد اقتصادی و توسعه مواجه است. زراعت یکی از منابع اصلی درآمد برای حدود 960 هزار شهروند ساکن بدخشان بشمار می رود. این ولایت از لحاظ منابع طبیعی، ثروتمند می باشد و بهره برداری از برخی از این منابع، قبلا آغاز شده است.

روستاهای کوچک فراز کوه ها به شبکه حمل و نقل ولایتی وصل نیستند و از همین رو، کار گسترش این شبکه جریان دارد، تا بدخشان به دیگر نقاط کشور متصل شود. شهر فیض آباد، مرکز آن ولایت، دارای یک میدان هوایی است که توسط نهادهای کمک رسانی، دفاتر سازمان ملل، و نیز پروازهای نظامی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

برای سال ها، همکاری آلمان با افغانستان در عرصه های آموزش، اصلاحات ملکی، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، پیشگیری از مصایب طبیعی، امنیت غذایی، و تامین آب و انرژی در ولایت بدخشان مشغول به کار بوده است. دامنۀ وسیعی از فعالیت های زیربنایی، موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در بدخشان آشنا می سازد. 

داستان ها