تقویت تساوی جنسیت از طریق ورزش

زمانیکه حلیمه سنجر، برادر و دوستانش را دید که در میدان مکتب فوتبال بازی میکنند دوید و توپ را با لگد زد. توپ به اندازه بلند رفت که دوستانش و دیگر کودکان برای مدت طولانی کف میزدند. هیچ کس قبل از این شاهد پرتاب توپ به این بلندی نبودند و در مدت دو هفته دیگر هر کس چه در مکتب و چه در اطراف نزدیک در باره اش صحبت میکردند.

بسیاری از مردم هم چیز های بد در باره سنجر می گفتند چون به عقیده آنان دخترانیکه به ورزش علاقه نشان بدهند  خلاف قانون عمل کرده اند، یا نشانه تخلف است.

قندهار سال های  1960 بود.

سنجر میگوید در افغانستان مدرن امروزی چیزی زیادی فرق نکرده است. حالا 62 سال دارد و در کابل در لیسه رابعه بلخی استاد فتنیس(زیبایی اندام ) است. در همین  تازه گی  دوتن از شاگردانش که برای تیم ملی فوتبال انتخاب شده بودند با ممانعت خانواده روبرو شدند.

سنجر میگوید چون  خانواده های انان  ورزش را یک انحراف اخلاقی می بینند "

سنجر کسی که شخصا با فامیل های این دو دختر به تماس بوده  میگوید که  بعد از تشویق و اطمینان  مجدد پدر یکی از آنان دخترش را اجازه داد تا برود.

 "امروز من بسیار خوش هستم . شاگردم دست هایم را میبوسد- او عضوتیم ملی افغانستان است و بخاطر شرکت در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا  به هندوستان خواهد رفت."

سنجر در میان یک گروه کوچک مردم  بخاطر توسعه دادن ورزش در میان زنان در افغانستان کار میکند. آنان حمایت Deutsche Gesellschaft für Iinternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, را با خود دارند.جی آی زی  یک کمپنی جرمنی است که از  بازسازی  افعانستان بعد از سقوط طالبان در سال2001  تا به حال حمایت نموده است.

جی آی زی - در برنامه  توسعه ورزش، با وزارت همکاری های اقتصادی وتوسعه ای آلمان (BMZ) در ارتباط نزدیک قرار دارد  و یک پروژه ای  را به راه انداخته است که ورزش و فعالیت های فزیکی را در میان دختران و زنان جوان در افعانستان بیشتر رونق میدهد.

در کشوریکه زنان از زندگی اجتماعی – فرهنگی و فعالیت های ورزشی  از سال هاست حذف شده اند-بنا یگانه چانسی که زنان جوان را بسوی  ورزش بکشانیم از طریق مکاتب است.

وتمرکز برنامه (GIZ)  هم در این زمینه بیشتر در مکاتب است.به مربیان ورزش آموزش های پیداگوزیکی و عملی را مساعد میسازد تا انان بتوانند تعلیمات ورزشی دختران را  در مکاتب از لحاظ کمی و کیفی رشد بدهند.

ارزیابی پوهنتون ورزشی جرمنی نشان میدهد  در جریان این برنامه که سال قبل عملی شده بود  116 استاد در 58 مکتب دختران در کابل و مزارشریف تحت آموزش قرار گرفته اند. این آموزش از سوی ترینر ها و ماستر ترینر ها از ریاست تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان که  خود برای 2 هفته آموزش  دیده بودند، برگزار گردید.

به طور  اوسط 1500 شاگرد درمکتب  بودند. این پروگرام تقریبا 87000 شاگرد را تربیه کرده است.

مرتضی امامی مسوول برنامه  توسعه ورزش در (GIZ)  میگوید این پروژه در ولایات دیگر مانند بلخ و سمنگان و همچنین در کابل فعال است.

" ما همچنان دی وی دی های خودآموز را ترتیب داده ایم که آماده گی و حرکات مختلف ورزش را نشان میدهد که مطابق  شرایط موجود و منابع متفاوت  اپدیت شده است که همه مکاتب و مربیان ورزش در سرتاسر کشور میتوانند از آن استفاده کنند" او میگوید که این دی وی دی ها در بیشتر از 2500 مکتب در افغانستان توزیع خواهد شد.

در هر گوشه ای از جهان این یک نیاز حیاتی به استادانتربیت بدنی است که باید آموزش ببینند- ولی در افغانستان  اکثریت استادان زیبای اندام یا فیتنس در مکاتب آموزش رسمی ندیده اند. تعدا زیادی از آنان مضامین دیگر را نیز تدریس میکنند و فتنس درس میدهند چون در مکاتب و پوهنتون های خود  در این زمینه تجربه خوبی داشته اند.

انتظار می رود که برنامه آموزش  (GIZ)  شیوه تدریس فتنس در مکاتب اناث در سر تا سر افغانستان را تغییر دهد زیرا استادان  را با تمرینات عملی با دانش علمی مضامین شان مجهز نموده است و به این استادان وسایل ضروری ورزشی را نیز فراهم میکند تا استادان بتوانند آنرا تطبیق نمایند.

ویدا غیاثی که استاد زیبای اندام  درمکتب اناث چهلستون در کابل است میگوید :

او میتواند بسیار چیز های جدید را به شاگردانش بیاموزاند- از قوانین بازی های مختلف گرفته تا اینکه چطور توپ را به همدیگر شوت کنند و دروالیبال و باسکتبال پرتاب نمایند.

او میگوید" قبل از سمینار (GIZ)- من قوانین بازی باسکیتبال را و اینکه چگونه توپ را برده و پرتاب کنم  نمی دانستم اما حالا همه چیز را میدانم"

غیاثی 25 ساله شاگرد سابق حلیمه سنجردر لیسه رابعه بلخی و عضو تیم فوتبال و تیم باسکیتبال بود.

سنگر میگوید که آموزش جی آی زی  برای مربیان غیر مسلکی بسیار مفید بوده است. او میگوید:" در افغانستان ما چهار یا پنج مربی یا آموزگار مسلکی هستیم. بسیاری از مربیان ما هیچ چیزی را نمیفهمند. آنان فقط شاگردان را در میدان بازی میبرند  و برای شان میگویند این کار را بکنید یا این کار را نکنید-این مربیان چیز های زیادی از این برنامه یادگرفته اند".

او اضافه می کند یک جنبه مهم آموزش های  جی آی زی  این است که  مواد و وسایل فتنس مثل انواع توپ –وسایل موانع و حلقه ها را نیز در دسترش قرار میدهد.. او میگوید:

" اگر این مواد موجود نباشد فتنس نمیتواند وجود داشته باشد".           

بسیاری از مکاتب کشور در این مضمون غفلت میکنند و به بسیار مشکل وسایل و مواد فتنس  را تهیه میکنند. فقط یک ساعت در هفته به ورزش اختصاص میدهند.

سنجر میگوید:" ما از وزارت معارف تقاضا کرده ایم تا  صنف  ورزش بدنی را به دو ساعت افزایش بدهد"

در ارتباط به تمرینات ساده و حرکات ورزش مثل یوگا  که زنان در خانه های شان انجام بدهند سنجر میگوید که این حرکات نه تنها  آنان را  از مشکلات درد کمر و دیابت نجات میدهد بلکه برای مقابله با مشکلات روانی آنها نیز  کمک میکند.

سنجر میگوید:

" به گفته بزرگ سالان افغان  کسانیکه بدن سالم دارند عقل سلیم  نیز دارند". "من از زنان افغان  یک خواهش دارم . آنها باید  در خانه های خود ورزش را نیز مانند نماز در برنامه های روزانه خود بگنجانند"

انتشار: مارچ 2017
برنامه: ورزش برای توسعه در افغانستان
هدایت دهنده: وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان  (BMZ)
ادارۀ همکار: ریاست ورزش وزارت معارف افغانستان، ریاست های معارف در ولایت ها، برنامۀ GIZ برای حمایت از تعلیمات ابتدایی و ثانوی در افغانستان، دانشگاه ورزشی آلمان در کولن
سازمان تطبیق کننده: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات: بلخ، کابل
هدف برنامه: توسعۀ برنامه های آموزشی ورزشی در مکتب ها، تدوین نصاب تعلیمی برای مضمون ورزش در تربیۀ معلم ها
مدت کلی: مارچ 2016 – دسامبر 2018

 

امروز بسیار خورسند هستم، شاگردانانم دستانم را بوسیدند
More stories in this sector