ختم دوره کار آموزی در نهاد های قضایی

بعد از چهار سال درس و تحصیل، سمیه و لیدا معلومات گسترده در مبانی حقوقی افغانستان بدست آورده اند. از دوران نوجوانی سمیه تصمیم داشت که یک حقوق دان شود. «زمانیکه در صنف نه مکتب بودم، وضعیت اسفبار زنان افغانستان را درک می کردم. یک تن از خویشاوندان دور ما توسط شوهرش لت و کوب شده بود. او باید کار می کرد، مسئولیت اطفال را به عهده داشت، کارهای خانه را انجام میداد، درحالیکه هیچ گونه کمک از شوهرش دریافت نمی کرد. چنین وضعیت در افغانستان غیر معمول به نظر نمی رسد. من حقوقدان شدم تان به زنان کمک کنم که از این وضعیت نجات پیدا کنند.

بانوی جوان حالا به آروزهایش دست یافته است. اکنون او در رشته حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه بلخ در مزار شریف لیسانس دارد. بانو لیدا 26 ساله هم از دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ فارغ التحصیل شده است.

بعد از فراغت از دانشگاه، آنها نمی دانستند که آموخته های حقوقی خویش را چگونه در عمل پیاده کنند. در سایت کاریابی اکبرمتوجه دو فرصت کارآموزی در مقام قضایی در مزار شریف شدند که هزینه آنرا حکومت آلمان می پردازد. بعد از طی مراحل امتهان، هردو موفق شدند که در این اداره کار کنند. مصرف حمل و نقل، مصرف روزانه غذا و معاش کمی که دریافت می کردند، این فرصت را برای آنها فراهم آورده تا بتوانند داشته های خویش را در عمل پیاده کنند: حقوق جزا و مدنی، قانون جزای نوجوانان، حقوق عامه  وشعبه حقوق (شبیه حکمیت) که میانجیگر ها را هماهنگ می کند.

همرا ه با همکاران مجرب، این دو بانو توانستند که مسئولیت های روزانه خویش را به درستی انجام دهند. آنها پرونده های مختلف را مطالعه نمودند، ازنظر قوانین موجود بررسی کردند، در باره آنها با دادستان ها بحث نمودند و وکیل مدافع عمومی برای کسانی که نمی توانستند وکیل بگیرند هماهنگ نمودند. لیدا می گوید: «کاری را که ما اینجا انجام می دهیم کاملا با کاری که در دانشگاه انجام می دادیم فرق می کند. کارکردن روی پرونده های واقعی، آشنای با افراد که درگیری این مسائل است و سهیم بودن در روند موضوعات قضایی یک تجربه کاملا جالب است.» حین همکاری  با ادارات مختلف، هردوی آنها با مشکلات زیاد دست و پنچه نرم میکردند. بانو لیدا زمانیکه با شعبه حقوق کار می کرد، آموخت که چگونه بین طرف های دعوا میانجیگری صورت می گیرد و چگونه منازعات حل می گردد. او با چهره بشاش اضافه می کند: « در جریان همکاری با شعبه حقوق شاهد تاثیر میانجیگری شدم. این شعبه می تواند گروه های متخاصم را باهم آشتی دهد و هردوجانب هم از نحوه قضاوت آن احساس خرسندی کنند. این موضوع برای من خیلی جذاب بود. »

بانوسمیه پیش از آغاز دوره کارآموزی با انجمن مستقل وکلای مدافع کار می کرد. به همین سبب بعد از ختم یک دوره کوتاه آزمایشی، رئیس مقام قضایی به او اجازه داد تا به عنوان مشاور حقوقی زنان و اطفال در پرونده های مدنی کار کند. برای سمیه این یک فرصت عالی بود. «من اجازه یافتم که روی پرونده های واقعی کار کنم. مجموعا  در دوره کارآموزی خود توانستم روی 25 پرونده کار کنم. برای من این کار یک تجربه عالی و همچنین فرصتی ایده آل کاری بخاطر رهایی زنان از وضعیت ناگوار بود.

قاضی شدن یکی از اهداف بزرگ سمیه است. برای رسیدن به این هدف راه درازی در پیش دارد.  برای قاضی شدن وی به درجه تحصیلی ماستر و دو سال تجربه کاری ضرورت دارد. در حال حاضر، وی کار می کند تا پول کافی برای ادامه تحصیل اش جمع آوری کند. سمیه احساس خوشبختی می کند. «والدینم مرا تشویق و حمایت می کند که درسهایم را ادامه دهم. تمام اعضای فامیل مرا ترغیب به ادامه تحصیل می کند و این یک مسئله بسیار نادر در افغانستان است.»

لیدا در پروژه حاکمیت قانون Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh کار پیدا کرد. حالا او همکاری نزدیک با مقامات قضایی دارد و نیز مسئول تنظیم کارآموزی برای فارغین رشته حقوق می باشد. ولی هنوز او پول کافی بخاطر ادامه تحصیل خویش جمع آوری نکرده است. ولی این شغل فرصت خوبی است. در کنار کار در بخش مورد علاقه خویش، او می تواند پول پس انداز کند. وی توضیح می دهد: «زنان افغانستان در وضعیت بدی قراردارد. وظیفه پیدا نمودن هم مشکلات خاصی خودرا دارد. ما درهرجا مورد تبعیض قرار می گیریم. دلیل من برای انتخاب این شغل بسیار واضح است: من تصمیم دارم به خشونت خاتمه دهم و از حقوق در اجتماع دفاع کنم.»

در رابطه به دوره کارآموزی، هردو روی یک موضوع هم نظرند. «ما هیچ وقت موضوع های که در دوران کار آموزی فراگرفتیم را فراموش نمی کنیم. اگر چیزی را فراموش کنیم شاید هم درسهای دوره دانشگاه ما باشد ولی مسائل که در جریان کار آموزی با آنها مواجه شدیم هیچ از یاد ما نخواهد رفت.

انتشار: مارچ 2016
برنامه: ترویج حاکمیت قانون
هدایت دهنده: وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)، وزارت امور خارجۀ پادشاهی هالند، وزارت امور خارجۀ فنلند
ادارۀ همکار: وزارت عدلیۀ افغانستان
سازمان تطبیق کننده: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات: بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، جوزجان، هرات، بدخشان، کابل
هدف برنامه: تامین اطمینان حقوقی برای شهروندان از طریق مشوره دهی به نهادهای داخلی و ایجاد ادارات حاکمیت قانون برای رفع منازعات
مدت کلی: جنوری ۲۰۱۴ – اکتوبر 2018

 

کارکردن روی پرونده های واقعی، آشنای با افراد که درگیری این مسائل است و سهیم بودن در روند موضوعات قضایی یک تجربه کاملا جالب است.
More stories in this sector