فراتر از ترویج کتابخوانی

خلیل محمد سرباز، یکی از محدود افغان های است که فرصت تحصیل در لیسه امانی را دریافت نمود. لیسه امانی که تحت حمایت آلمان قرار داشت و آن را مکتب نخبگان افغانستان می گفتند، به خاطر ایجاد استانداردها در تعلیم و تربیه مدرن شناخته شده بود- در تدریس زبان آلمانی به عنوان یک زبان خارجی و همچنین داشتن استادان مجرب آلمانی.

مانند دیگر بخش های زندگی تعلیم و تربیه نیز قربانی جنگ های داخلی خان مان سوز شد. در سال 1996 زمانی طالبان به قدرت رسیدند، شیوه های تعلیم و تربیه مدرن غربی را رد کردند.

وضعیت پس از سقوط طالبان در سال 2001 به طور چشمگیری تغییر کرد، دلچسپی به تعلیم بیشتر شد، استادان آلمانی یکبار دیگر به مکتب باز گشتند و سرباز یک بار دیگر آموختن زبان آلمانی را از سر گرفت.

امروز سرباز که 32 سال دارد، آمر دیپارتمنت زبان آلمانی در دانشگاه کابل است. او برای رشد زبان جرمنی در افغانستان کوشش میکند و شاگردان ذکور و اناث نیز از این امر خوب استقبال کرده اند. دیپارتمنت آلمانی حدود 110 دانشجو دارد که نیم آن خانم ها تشکیل می دهند. آنها مسائلی فراتر از یک زبان خارجی از قبیل تفکر انتقادی، روش تحقیق و کارتیمی را نیز می آموزند که همه آنها را سرباز در جریان دوره ماستری خود آلمان در سال های 2008 الی 2011 فرا گرفته است. او می گوید: "چیزهایی که در آلمان آموخته ام را به دانشجویان و دیپارتمنت زبان آلمانی پوهنتون کابل انتقال می دهم."

یک سال پس از فراغت از رشته ادبیات زبان آلمانی دانشگاه کابل، سرباز موفق گردید تا بورس تحصیلی دوره ماستری از پوهنتون فریدریچ شیلر شهر ینای آلمان را بدست بیاورد. او سه سال بعد به افغانستان بازگشت و از آن زمان تا کنون در درپارمنت زبان آلمانی پوهنتون کابل مشغول کار است. سرباز در شهر ینای آلمان تحصیلات عالی خویش را در رشته "ارتباط فرهنگ ها "به پایان رساند. او می گوید " چیزهایی که در آلمان آموختم برای من در دانشگاه کابل خیلی مفید تمام شده است." تحصیل در این بخش به او کمک نمود تا مهارت های کسب نماید که بتواند بدور از دغدغه های تعصب در حل نمودن مسایل مختلف فرهنگی با همه افراد جامعه با پیشینه های مختلف بدون هیچ گونه تعصب اجتماعی یا جنسیتی کار کند.

سرباز می افزاید: او حس میکند که از نظر اکادمیک و فرهنگ کار، گذار از یک نسل به نسل دیگر در حال انجام شدن است "ایمیل ها باید به موقع پاسخ داده شود، تبصره ها و نظریات باید به نحوی سازنده ارائه شوند. هر کسی که در موقعیت رهبری است باید از نیازها ، مقررات و الزامات تیم خود باخبر باشد. "

“درنظام تعلیم و تربیه افغانستان آموزش هنوز هم به شیوه کهنه و کلاسیک است؛ یعنی گوش دادن و خواندن فراوان است، اما تفکر انتقادی هیچ جایگاهی ندارد. سرباز می گوید این روش از نظر من بی فایده است". او در تلاش است تا آن را تغییر دهد. "باید مهارتهای خواندن، تحلیل و انتقاد را داشته باشیم".

سرباز می گوید: "در گذشته، زمانی که دانش آموزان برای مطالعه و یا تحقیقات به مواد مطالعه و تحقیقاتی نیاز پیدا می کردند ما آن را نداشتیم و مهیا ساخته نمی توانستیم. اما امروز همه مواد مورد نیاز آنها را داریم، وقتی دانش آموزان مراجعه میکنند، من آنها را مستقیما به آدرس و موضوع مربوط در کمپیوتر رهنمایی میکنم."

به همین ترتیب برای دانش آموزان، هیأت علمی، و کارمندان فرصت برای ادامه تحصیل و آموزش در آلمان فراهم می گردد. چهار استاد پوهنتون کابل به یک دوره آموزشی چهار هفته ای در دانشگاه فردریش شیلر در زمستان آینده حضور خواهند یافت. سرباز موفق به فرستادن حداقل پنج دانشجو از دانشگاه کابل به دانشگاه فریدریش شیلر شده است. او با افتخار می گوید: "دانشجویان ما همه شرایط را برای ادامه تحصیل در آنجا برآورده کردند."

انتشار: دسامبر 2017
برنامه: ادغام و بازگشت کارشناسان
هدایت دهنده: وزارت امور خارجۀ آلمان  (AA)
ادارۀ همکار: وزارت ها و نهادهای افغانستان
سازمان تطبیق کننده: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات: بلخ، هرات، کابل، قندهار، خوست، ننگرهار
هدف برنامه: رشد ساختارهای اداری موثر در کشور
مدت کلی: جنوری 2010 – جون 2018

 

چیزهایی که در آلمان آموخته ام را به دانشجویان و دیپارتمنت زبان آلمانی پوهنتون کابل انتقال می دهم
More stories in this sector