مراقبت خوب صحی

یک داکتر ارشد در شفاخانه تدریسی ابن سینا مزارشریف وظایف صبحانه خویش را انجام میدهد. یک پیرمرد با چهره ی نسبتا نگران به داکتری نگاه میکند که با احتیاط بسترش را جمع میکند. او با مهارت بدن مریض را حس میکند، تزریق را چِک میکند و معالجه را با نرس به بحث گرفته است. دوکتوران ستاژ با علاقمندی به توضیحات داکتر ارشد طبق نورم روزمره در یک شفاخانه گوش میدهند.

ولی قبل از آغاز سال 2012 میلادی کار روزمره ی این شفاخانه ولایتی خیلی متفاوت بود. در سال 2006 میلادی  ساختمان شفاخانه قبلی بطور کامل در در آتش سوزی تخریب شد. داکتر محب الله جاوید رئیس عمومی اوضاع را خوب به یاد دارد.  او میگوید که ما باید از مریضان در داخل خیمه ها و کانتینر ها مراقبت میکردیم. حتی عملیات ها را در آنجا انجام دادیم. رقم مرگ و میر نیز بسیار زیاد بود. این شفاخانه هنوز هم به بیشتر مردم خدمات را عرضه میکند، تقریباً به نیم میلیون جمعیت در مزارشریف خدمات تداوی را مهیا میکند و این یگانه شفاخانه ی است که به 1.25 میلیون جمعیت ساکن در ولایت مزارشریف خدمات صحی عرضه میکند. بنا به گفته ی پروفیسور محمد نادر عالمی رئیس بخش روانی، وضعیت مراقبت های صحی بطور سرسام آور رو به وخامت بود. فشار بالای کار ما همیشه بیشتر میشد. مشکلات در قسمت مراقبت مریضان بیشتر و بیشتر از کنترول خارج میشد که بعداً دولت آلمان ساختمان شفاخانه جدید با تجهیزات مدرن را تمویل نمود.

وضعیت کار کردن برای کارمندان بطور چشمگیر بهبود یافت. شفاخانه فعالیت های تدریسی اش را از سر گرفت و حالا بطور دوامدار به 50 تن دوکتوران در ادوار سه و پنج ساله آموزش میدهد. دوکتور غلام حیدر متخصصین جوان داخله را آموزش میدهد. او حالا از وضعیت راضی است. شفاخانه جدید در دو سال تکمیل شد. ما معیارات عالی ستندرد طبی را در عرصه های تشخیص و تجهیزات استفاده میکنیم. ما حالا یکی از بهترین شفاخانه های افغانستان را داریم."  متخصصین طبی در هشت وارد مختلف با داشتن هفت صالون های عملیات، یک واحد مراقبت های جدی، یک بخش ایمرجنسی، یک اطاق اکسری و لابراتوارها در شفاخانه کار میکنند.  زمانیکه با قضایای پیچیده بر میخورند، آنها از وسیله ارتباطات از راه دور برای مشاوره با همکاران در گوشه های دیگر جهان کار میگیرند. این شفاخانه 360 بستر دارد که بیش از 20 آن در بخش ایمرجنسی قرار دارند. داکتر یاویزی که پروگرام های تدریسی را پیش میبرد میگوید که’ این نه تنها مریضان را در شفاخانه تدریسی کمک میکند بلکه ما حالا وضعیت مناسبی داریم تا متخصصین جوان را در بخش های مختلف تربیه نماییم. بعد از اکمال تخصص به دیگر ولایات و ولسوالی ها در شمال برای معالجه مردم تعین میشوند.  ‘

ولی دوکتوران جوان دانش بیشتر از یک متخصص طبی را از آنها میاموزند. در شفاخانه تدریسی ابو علی سینا آنها همچنان با فشار کار موثر و مدیریت خوب شفاخانه آشنایی حاصل میکنند. در سال های اخیر، در حدود 400 کارمند درین شفاخانه آموزش دیده اند یا در کنار وظایف شان از  با کمک دولت آلمان هدایات عملی در محل کار شان اخذ نموده اند. پرسونل شفاخانه فشار رفت او آمد مریضان را کنترول نموده، مراجعه مریضان را تنظیم نموده، جاها را برایشان اختصاص داده، ثبت الکترونیکی مریضان را معرفی و نگهداشتن گدام و همچنان مدیریت زباله و مراقبت ساختمان را یاد گرفته اند. مجموعاً 14 نفر تخنیکران مسلکی از نصب و کارکرد مناسب دستگاه ها اطمینان میدهند.  آنها خود شان میتوانند مسوولیت ترمیم و مراقبت کار های ضروری را بعهده گیرند.

یک مکان برای مادران و اطفال

در بیساری از وارد ها کار ها بخوبی پیش میروند. استثنا در بخش های مادران و اطفال وجود دارد. دوکتور ملالی لغمانی یک داکتر جوان است که اکنون در بخش نسایی و ولادی دوره تخصص را سپری میکند. حالت هنوز هم درینجا غیر قابل رضایت است، طوریکه او میگوید’ در بخش زنانه ما مجبور استیم که سه مریض را در یک بستر جای دهیم بخاطریکه ما جای کافی نداریم. علاوه از آن، ما با نبود وسایل مدرن تشخیصیه مواجه استیم، به این معنی که ما نمیتوانیم به مادران، نوزادان و اطفال توجه خوبتر نماییم. ‘

ازینرو دولت آلمان برای توسعه شفاخانه یک مرکز مادر و طفل را تمویل مینماید که ممکن از در اخیر سال 2018 به بهره برداری سپرده شود. گفتنی است که این مرکز دارای 160 بستر برای مادران و 160 بستر در وارد اطفال خواهد داشت. سهولت های مدرن طبی زمینه مراقبت های لازم را برای مریضان مساعد مینماید. دوکتور لغمانی از پلان های جدید مطلع و به آینده امیدوار است. او میگوید ’مرکز جدید مشکلات ما را مرفوع خواهد نمود، پس از آن ما جای کافی خواهیم داشت و اختیارات مقدور تداوی را خواهیم داشت. من خیلی خرسند خواهم بود که به آموزش خود دوام داده و بتوانم با تجهیزات مدرن کار کنم. ‘

انتشار: سپتمبر 2018
برنامه: بازسازی شفاخانۀ منطقه یی بلخ در مزارشریف و نیز اعمار یک مرکز جدید حمایت از طفل و مادر، ظرفیت سازی برای شفاخانۀ منطقه یی مزارشریف
هدایت دهنده: وزارت امور خارجۀ آلمان
ادارۀ همکار: وزارت صحت عامه افغانستان
سازمان تطبیق کننده: بانک توسعه ای  KfW
ولایات: بلخ
هدف برنامه: ایجاد یک سیستم فعال صحی با زیربنای عصری شامل شفاخانه ها و کارمندان ورزیده برای بازسازی ملکی کشور

 

ما حالا وضعیت مناسبی داریم تا متخصصین جوان را در بخش های مختلف تربیه نماییم.
More stories in this sector