کابل

د افغانستان پایتخت کابل په هیواد کې د ټولو فعالیتونو د همغږي مرکز دی. حکومت، وزارتونه، د المان سفارت، زیات شمیر غیرحکومتي سازمانونه، او د ټولو نړیوالو مرستندیو هیوادونو د پراختیایي همکاری ادارې دلته میشته دي. په کابل کې قوانین تسوید کیږي، استراتیژۍ طرحه کیږي، ملکي ودانیزې پروژې پیل کیږي او پراختیایي مفکورې پلۍ کیږي، په یو شمیر مواردو کې نوموړي کارونه د افغانستان سره د المان د همکارۍ د پروګرام په مرسته ترسره کیږي.

د افغانستان سره د المان د همکارۍ پروګرام په کابل کې د ډیرو کلونو راهیسې کار کوي او افغاني شریکانو ته په سیاسي کچه د سلامشورې خدمتونه برابروي تر څو ملي پالیسۍ او لړۍ سمون ومومي، د اداري فساد سره مبارزه وشي او د قانون د واکمنۍ اصول وپیژندل شي. د المان حکومت د ښې حکومتوالۍ په ډګر کې په پروګرامونو کې د برخې اخیستنې په شان یو زیات شمیر تعلیمي او روزنیز نوښتونه تمویلوي. سربیره پردې، د انرژۍ، روغتیایي څارنې، اوبو رسونې او د ناویلیو اوبو د دفعې د پروژو ملاتړ کوي.

د دې لپاره چې د افغانستان په ملاتړ شریکې هڅې په ډیره اغیزمنه توګه همغږې شي، په کابل کې د ټولو ګټو لرونکو ډلو او د افغان حکومت تر منځ سلامشورې ترسره کیږي. په دې توګه، اغلباً د ولایت، ولسوالیو او بلدیې په کچه د پروژو د ډیزاین په باب پریکړې کیږي. یو زیات شمیر پروګرامونو مرسته کړیده چې بدلونونه منځته راشي او د اوسیدونکو د ژوند شرایط سمون ومومي.

په دغه برخه کې په کابل کې د افغانستان سره د المان د همکارۍ د پروګرام د فعالیتونو په باب یوه لنډه کتنه لوستلای شی.

کيسې