د بیځایه شویو کډوالو ادغام – یوازې لوژشتیکې ننګونه نه ده

د مهاجرو د ژوند د شرایطو د اوږدمهال سمون په موخه، د المان فدرال حکومت په افغانستان کې د کورني بیځایه شویو د ملي ستراتیژۍ څخه ملاتړ کوي. دغه ستراتیژي په نویو سیمو کې د هغوی میشته کول او ادغام غواړي.

وضعیت

د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمیشنرۍ (UNHCR) د اټکل پر بنسټ شاوخوا ۲٬۵۹ میلیونه افغانان د شخړو، طبیعی ناورینو یا د یوې روښانه اقتصادي لرلید د نشتوالی له امله په مهاجرت کې ژوند کوي.

د هیواد په دننه کې، د کډوالو دپاره د خدمتونو د عرضې وضعیت بوږنوونکی دی: بنسټیزې اړتیاوې لکه د څښاکو پاکو اوبو ته لاسرسۍ تل نه تامینیږي. د پناه په موقتو ځایونو کې، پناه وړونکي په تیره بیا د ژمې په موسم کې د سړې هوا سره لاس او ګریوان دي. اوبه او خواړه کمیابه دي، او ښوونه او روزنه او روغتیایي څارنې بسیا نه دي. سربیره پردې، اغلباً در کوربه ټولنو او کورني کډوالو تر منځ د اوبو او کرهنیزو مځکو ته د لاسرۍ پر سر باندې شخړې منځته راځي.

د مهاجرو او بیرته ستنیدونکو د وزارت د کورني بیځایه شویو کډوالو دپاره د ملي ستراتیژۍ موخه داده چې دغه وضعه پایته ورسیږي. د نوموړې ستراتیژۍ د اغیزمنې پلۍ کولو په موخه په کار ده چې د نوموړي وزارت کارکوونکي وروزل شي.

موخه

د المان فدرال حکومت د افغانستان د حکومتي نهادونو او د مدنې ټولنې څخه ملاتړ کوي چې پخپله د دې توان په لاس راوړی چې بیځایه شوی کډوال په نویو ځایونو کې مدغم کړي، تر څو په دې توګه هغوی وکولای شي خپل د ژوند لګښټ بیرته پخپله تامین کړي. سربیره پردې، د دې پروژې موخه داده چې د هیواد په دننه کې د بیځایه شویو کډوالو د ژوند شرایطو ته سمون ورکړي.

اقدامونه او پایلې

د افغانستان د اړونده وزارتونو کار کوونکي د روزنیزو پروګرامونو له لارې وکولای شول زده کړي چې څنګه خپلې دندې په ډیره ښه توګه ترسره کړي و د ننګونو دپاره د حل مناسبې لارې ولټوی. د معلوماتو او ارقامو په ټولولو سره هغوی وکولای شول تعیین کړي چې کوم ګامونه د اړو کډوالو د ملاتړ دپاره په موخه ایزه توګه پورته کړي.

مرستندوی اقدامونه چې پخوا د کورني بیځایه شویو کډوالو د ژوند د شرایطو د پاملرنې وړ سمون په موخه ترسره شوی دي دادي: د څښاک د اوبو ۹۵ څاګانې، د ډیر زیان منونکي کورنیو دپاره د هستوګنې ۲۸۸ موقت ځایونه، د ۸۹۰۰ تنو د پاره د لیک او لوست پروګرامونه، د شخړو د له منځه وړلو د لارو په باب روزنیز پروګرامونه او د کورني کډوالو دپاره د روغتیا ساتنه او همداراز په ټولیزه توګه د ۱۴۲۰ تنو دپاره د لوست او حساب روزنیزې ابتدایي دورې.

نوموړي پروګرامونه د افغانستان د غیرحکومتي سازمانونو له خوا ترسره شوي او د ځائیزو شرایطو سره همغږه شویدي. ټول دغه اقدامونه د افغاني بیځایه شویو سره مرسته کوي چې خپل ژوند د خپلو توانونو په تکیې سره له سره جوړکړي.

 

 

په یو نظر کي

د سمنګانو، بلخ او جوزجان په ولایتونو کې
پروګرام:
د هیواد په دننه کې د ځوانو بیځایه شویو ټولنیز ادغام
دستور ورکوونکي اداره:
د المان د بهرنیو چارو وزارت (AA)
شریک:
د افغانستان د مهاجرو او بیرته ستنیدونکو وزارت، په جوزجان، بلخ او سمنګان کې د نوموړي وزارت ولایتی ریاستونه
پلی کونکي اداره:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایتونه:
بلخ, جوزجان, سمنګان
د پروګرام موخه:
د سیمه ایز ادغام د آسنتیا او په پایله ک د په کور دننه بې ځایه شویو لپاره لپاره ښه والی ته لاسرسئ
ټوله موده:
د ۱۳۹۳ کال د تلې میاشتې څخه د ۱۳۹۵ کال د لیندۍ تر میاشتې